Professionshøjskolen Absalon åbner til september dørene for det første hold studerende på radiografuddannelsen. Absalon har gode erfaringer med at starte nye uddannelser, og vi glæder os til at bidrage til den regionale udvikling med 35 nye studiepladser. Som uddannelsesleder vil du være med til at bygge uddannelsen op fra grunden, og du vil få en unik mulighed for at sætte dit præg på studiemiljøet.

Som uddannelsesleder vil du sammen med medarbejdere, lederkolleger, direktion og interessenter i og uden for Absalon, sikre og udvikle et godt og robust uddannelsesudbud.

Du får mulighed for at være med til at opbygge og udvikle uddannelsen og det faglige miljø omkring uddannelsen i tæt samspil med uddannelsens praktiksteder, samt at stå for at ansætte dygtige og engagerede medarbejdere til uddannelsen. Læs mere om uddannelsen her.

Din profil
For at komme godt fra start er det vigtigt, at du kan se dig selv i følgende:

Faglig indsigt. Du har en uddannelse på kandidat eller masterniveau, og har indsigt i radiografers arbejdsområde. Du har solid faglig viden inden for dele af det radiografiske praksisfelt, som gør dig i stand til at vejlede dine kolleger i at varetage undervisning i et eller flere af de fag der undervises i på uddannelsen.

Indsigt i uddannelsessektoren. Du har erfaring fra uddannelsessektoren, gerne med ledelse eller udvikling. Du kan bidrage visionært til udvikling af en uddannelse baseret på moderne undervisningsmetoder.

Resultatorienteret. Du kan omsætte læringsmål fra bekendtgørelser til konkrete uddannelsesaktiviteter, og strategiske mål for Absalon til handling i radiografuddannelsen.

Samarbejdsevner. Du kan lide at skabe resultater i samarbejde med andre, og er god til at forene forskellige interesser. Du kommunikerer klart på skrift og i tale.

Derudover forventer vi os, at du:

  • har kendskab til uddannelsesområdet. Det er en fordel, hvis du har særlig indsigt i professionshøjskolesektoren.

Dine arbejdsopgaver
Du skal være med til at opbygge og udvikle uddannelsen og uddannelsens faglige miljø i tæt samspil med uddannelsens praktiksteder. Dine væsentligste opgaver vil være:

Udarbejde ny studieordning. En af dine første opgaver vil være at udforme en helt ny studieordning i tæt samarbejde med vores aftagere i Region Sjælland.

Vurdere behov for udstyr. En anden del af dine opgaver vil være at vurdere behovet for udstyr til simulationsundervisning og være med til at indrette undervisningslokaler.

Undervise. Du vil især under indfasningen af uddannelsen deltage i at udvikle undervisningen, samt bistå underviserne i de fag der er relevante med din baggrund.

Ansætte medarbejdere. Du skal være med til at sætte holdet som skal drive radiografuddannelsen. Når uddannelsen er fuldt indfaset, forventer vi at der 3-4 medarbejdere samt en uddannelsesleder.

Udvikle uddannelsen. Du vil arbejde med kontinuerligt at udvikle uddannelsen, dens videngrundlag og et stærkt studiemiljø.

Dine kolleger
Radiografuddannelsen placeres organisatorisk i Centre for Engineering and Science, sammen med bioanalytikeruddannelsen og to ingeniøruddannelser. Du kommer til at indgå i et ledelsesteam med en centerchef og uddannelseslederne fra de tre uddannelser.

Geografisk placeres radiografuddannelsen på Campus Næstved, hvor der endvidere udbydes uddannelserne bioanalytiker, sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut samt de administrative uddannelser til administrationsbachelor og sundhedsadministrativ koordinator. Der er et betydeligt tværfagligt miljø og et tæt samarbejde mellem uddannelserne.

Sådan ansøger du
  • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område. Årligt lønniveau er ca. 576.000 kr. ekskl. pension.
  • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder senest den 1. marts 2022.
  • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte centerchef Conni Simonsen 7248 2119 eller uddannelsesleder Tine Fatum 7248 1811
  • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem ved at klikke på ”ANSØG” nedenfor senest den 18. januar 2022.
  • Vi forventer at afholde første ansættelsessamtale den 21. januar og anden ansættelsessamtale den 25. januar 2022.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.


Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution, hvor vi med vores 13 uddannelser uddanner samfundets professionelle til både erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi er fordelt på i alt syv campus.

Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads.

Vi er 800 medarbejdere, vi har 9.000 studerende på vores grunduddannelser og vi efter- og videreuddanner 3.500 kursister hvert år.


Ansøg