Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har brug for flere stærke kræfter til vores EU-team. Der er fart over feltet i DA's EU-team, der både dækker EU og det internationale område. Derfor udvider vi igen teamet. Vi leder efter  teamkollegaer, der – med en række års relevant erfaring fra EU-systemet i bagagen – kan sætte arbejdsgiverpolitiske temaer på dagsordenen og være med til at sikre danske virksomheders konkurrenceevne i EU. 

Vi søger dig, hvis nysgerrighed ikke er blevet dæmpet af erfaring, og som er nytænkende og vedholdende. Du formår at bringe din politiske Gefühl, din diplomatiske sans, dit indblik i EU-systemet og din erfaring i spil. 

Hvad skal du arbejde med? 
Vi er midt i en udfordrende tid, hvor mange politikere og interessenter i stigende grad presser på for, at Europa-Kommisionens ambitioner for den grønne omstilling og digitaliseringen ledsages af sociale initiativer, der potentielt truer den danske model. Spørgsmålet om ’det sociale Europa’ og arbejdsmarkedspolitiske temaer fylder således mere og mere i EU – ikke mindst i kølvandet på pandemien. Derfor er der et stigende behov for at varetage danske arbejdsgiverpolitiske interesser herhjemme og i Bruxelles.

Du vil sammen med dine kolleger blandt andet skulle stå for følgende opgaver

 • Lobbyarbejde over for politikere og interessenter i Bruxelles inden for udvalgte sagsområder.
 • Sikre videndeling, samarbejde og kommunikation mellem DA i Bruxelles og DA i København.
 • Repræsentere DA i BusinessEurope og sikre tæt samarbejde med danske og internationale repræsentanter i Bruxelles.
 • Bidrage til europæisk netværksdannelse og europæiske alliancer.
 • Organisere og deltage i debatter og seminarer, også i samarbejde med vores europæiske kolleger.
Om DA’s EU-team
Vi er et team på syv, snart otte, der er sat i verden for at sikre, at de internationale aspekter er en integreret del af DA’s samlede interessevaretagelse. Det gør vi ved at følge og påvirke den arbejdsmarkedspolitiske udvikling internationalt og i EU gennem alle dens faser – fra idéstadie til implementering i national lovgivning. Vi er en integreret del af DA’s øvrige enheder og skal sammen med vores kollegaer sikre, at der til enhver tid er et aktuelt og relevant beredskab inden for det internationale. Teamet arbejder tæt sammen med vores danske kolleger og med vores kolleger fra den europæiske arbejdsgiverorganisation BusinessEurope, som Bruxelles-kontoret deler hus med i EU-kvarteret. 

I teamet lægger vi vægt på samarbejde, et stærkt fagligt og socialt fællesskab og løbende udvikling af den enkeltes kompetencer. 

Ønsker til profil
Vi leder efter dig, der er i besiddelse af så mange af følgende egenskaber og kompetencer som muligt:
 • EU-ekspertise: Du har indgående kendskab til en eller flere EU-institutioner eller en relevant interesseorganisation og til beslutningsprocesserne.
 • Relationelle kompetencer: Du er en stærk og udadvendt netværker og evner at åbne døre og skabe alliancer som en forudsætning for tidlig interessevaretagelse.
 • Kultur og forhandling: Du besidder sproglige og interkulturelle kompetencer og mestrer at bringe dem i spil under interessevaretagelsen og i internationale fora.
 • Kommunikation: Du kan formidle komplekse problemstillinger på et klart sprog – både skriftligt og mundligt – og behersker forskellige sproglige registre på dansk og engelsk. Andre EU-sprog er en fordel.
 • Politisk håndværk: Du har Gefühl for den politiske virkelighed på både Christiansborg og i Bruxelles og kan navigere i et komplekst, internationalt politisk landskab.
 • Arbejdsgiverpolitisk faglighed: Du har en bred viden om arbejdsmarkedsområdet i EU-sammenhæng og en særlig interesse for samspillet mellem den danske model og EU.
 • En for holdet: Du kan agere selvstændigt, tage hånd om sagerne og drive dem fremad. Men du trives bedst i samspillet med andre og ønsker frem for alt at sikre, at vi kommer i mål som hold.
Mere om stillingerne 
Der er to stillinger til besættelse, hvoraf den ene forventes at være en lokal fastansættelse i Bruxelles og den anden en dansk ansættelse med ugentlige rejser til Bruxelles. Stillingerne er til besættelse pr. 1. februar 2022 og gerne tidligere.

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte europapolitisk chef Christiane Mißlbeck-Winberg på tlf.: 29200240 eller mail: cmw@da.dk eller partner i Genitor Trine Schandorff på tlf.: 31410255 eller mail: ts@genitor.dk.

Er du interesseret?
Send din ansøgning via knappen nedenfor, så vi har den senest den 30. november 2021. Oplys gerne i din ansøgning, hvilken af de to stillinger du helst vil i betragtning til.

Vi forventer at holde 1. samtaler den 6. og 8. december og 2. samtaler den 13. december. Anden runde samtaler vil tage udgangspunkt i en case, der skal løses inden samtalen. 

Genitor medvirker i rekrutteringsprocessen.

Ansøg