Er du en nærværende leder, der kan motivere, understøtte og udvikle?
Har du økonomisk tæft?
Vil du stå i spidsen for sikker drift og videre udvikling?

Så vil vi rigtig gerne høre fra dig! Lige nu søger vi en sundhedsfaglig og udviklingsorienteret forstander, som vil stille sig i spidsen for Kastanjehusenes sikre drift og videre udvikling mod høj sundhedsfaglig kvalitet, større samarbejde på tværs og den gode trivsel for både beboere og medarbejdere.

Kastanjehusene er et plejehjem fordelt på tre bygninger i stemningsfyldte De Gamles By i hjertet af Nørrebro. Her er plads til 91 beboere på tværs af husene. Som noget særligt har D-huset 10 pladser til ældre med hørehandicap. Se billeder og læs mere om hverdagen i Kastanjehusene her.

De seneste år har Kastanjehusene været i en udviklingsproces, der omfatter øget fokus på kvaliteten for beboerne og større opmærksomhed på trivsel og arbejdsmiljø for alle ca. 100 faste medarbejdere, der blandt andet tæller social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, fysioterapeuter, kultur- og aktivitetsiværksættere, administrative medarbejdere m.fl. – og flere har været her i mange år.

Målet er fortsat at arbejde mod i endnu højere grad at blive ét samlet plejehjem med naturlige arbejdsfællesskaber på tværs af husene. Kastanjehusene skal være et levehjem for de ældre mennesker, der bor på plejehjemmet. De skal føle sig hjemme og have en oplevelse af at blive mødt i deres ønsker og behov. Og vi skal være et plejehjem, hvor vi giver pleje og omsorg af høj kvalitet.

Vi arbejder allerede strategisk med udvikling af kvaliteten gennem forbedringsmetoden, hvor medarbejderne inddrages i systematiske afprøvninger af nye idéer. Vi har derfor brug for en tydelig leder, der anerkender sine medarbejderes erfaring og personlige kompetencer på tværs af fag, alder og kultur, og som lytter og taler med om de daglige udfordringer og fælles succeser. 

Om dig – kan du lede ambition, udvikling og drift?
Vi drømmer om en erfaren forstander med en sundhedsfaglig uddannelse og en lederuddannelse på minimum diplomniveau. Du er visionær og formår at stille dig i spidsen for vores videre udvikling, hvor du er optaget af, sammen med ledere og medarbejdere, at omsætte visioner og ambitioner til dagligdags praksis. Din ledelsesstil er empatisk, tillidsbaseret og synlig.

Du har også økonomisk tæft og kan styre budgetterne, så du sikrer en stabil ressourcestyring og de bedste rammer for at løfte kerneopgaven. For et moderne plejehjem med høje ambitioner er prioritering vigtigt. Du formår derfor at prioritere, planlægge og understøtte driften, så alle fagligheder i organisationen bliver aktiveret, og vi sammen kommer godt i mål med udviklings- og implementeringsopgaverne.

Du kommer derudover til at spille en central rolle som leder for en relativt ny gruppe af tre ambitiøse mellemledere, som forventer at blive støttet, få faglig sparring og indflydelse på beslutningerne.

Kastanjehusene er også praktiksted for SOSU-elever og sygeplejerskestuderende.

Du kan læse mere i denne jobprofil, vi har udarbejdet for stillingen.

Om forvaltningen – visionære strategier og bred understøttelse
Organisatorisk er Kastanjehusene placeret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Område Nord, der understøtter driften af omkring halvdelen af de 40 plejehjem i Københavns Kommune.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er en organisation med visioner og højt ambitionsniveau for ældreområdet, og du skal som strategisk leder arbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens strategiske indsatser og i overensstemmelse med kommunens ældrepolitik og sundhedspolitik.

Du får et tæt samspil med områdechef, Mette Riegels, og du har mulighed for at blive understøttet af blandt andet sundhedsfaglige konsulenter, økonomikonsulenter og rekrutteringskonsulenter.

Du vil opleve, at der i forvaltningen er et stort fokus på ledelse og lederudvikling – og du har mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt gennem fx uddannelse og deltagelse i udviklingsprojekter.

I De Gamles By ligger der desuden fire andre plejehjem, og der er kultur for at hjælpe og støtte hinanden på tværs af plejehjemmene. Du er også sikret gode muligheder for sparring og samarbejde gennem ledergruppen i Område Nord, der tæller forstanderne fra 20 af Københavns Kommunes plejehjem.

Løn- og ansættelsesforhold
Vi har brug for dig fra den 1. maj 2024 – eller hurtigst muligt herefter. Når du sender din ansøgning, vil vi selvfølgelig gerne høre, hvordan du vil gøre visioner til sikker drift, men vi vil også gerne høre, hvad vi kan gøre, for at du lykkes og trives i stillingen. Stillingen er uden øverste arbejdstid og aflønnes efter gældende overenskomst.

Yderligere information
Ring eller send en sms til områdechef Mette Riegels på 2178 5675 for at høre mere om stillingen og dine muligheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I perioden 13.-27. februar 2024 kan du kontakte Områdekontor Nords anden områdechef Signe Grauslund på 2637 8875.  

Søg via linket senest søndag den 3. marts 2024
Første samtale er den 11. marts og anden samtale er den 18. marts. Kandidater, der går videre til anden samtale, forventes at gennemføre tests hos en ekstern konsulent inden samtalen.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.kk.dk

Ansøg