Har du mod på at være med til at løse en stor og vigtig samfundsopgave? Og har du den faglige tyngde og de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at drive det jobcenter i Københavns Kommune, der har til opgave at få de arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år i arbejde eller uddannelse?

Siden coronakrisens start er ledigheden steget med ca. 8.000 københavnske borgere. Det er afgørende, at vi får hjulpet de mange borgere tilbage på arbejdsmarkedet, og her spiller du, som kommende centerchef, en helt central rolle. Størstedelen af de 8.000 nyledige er netop tilknyttet dét jobcenter, du får ansvaret for. Så leder du efter spændende udfordringer, så er jobbet helt sikkert noget for dig.

I jobcentret har vi ansvar for de arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år, dog ligger ansvaret for de ledige akademikere i et andet center. Vi afholder hvert år ca. 100.000 samtaler, der skal få borgere tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Vi har et tæt samarbejde med Københavns Erhvervshus om at skabe match mellem de ledige borgere og de virksomheder, der efterspørger arbejdskraft.

Jobbet
Som centerchef i Jobcenter København skal du sikre effektiv driftsledelse og være garant for høj, faglig kvalitet i samtaler og forløb med borgerne. For at lykkes med kerneopgaven er det en forudsætning, at du skaber konstruktive samarbejdsrelationer og understøtter en stærk samarbejdskultur både internt i forvaltningen og med eksterne samarbejdspartnere.

Du skal tage ansvar for løbende at udvikle driften, hvad enten det drejer sig om indsatsen, nye servicedesigns, digitalisering eller andre løsninger, der kan være med til at give bedre borgeroplevelser, en mere effektfuld indsats og en mere effektiv drift. At oversætte og implementere de politiske mål og beslutninger til drift er en væsentlig del af opgaven.

Derudover er beskæftigelsesområdet karakteriseret ved et stort politisk og offentligt fokus med mange interessenter. Som centerchef skal du derfor trives med en dagsorden, hvor der er stor bevågenhed og høje ambitioner.

Jobcentret er ét af flere jobcentre i forvaltningen. Du bliver chef for syv afdelingschefer, som har personaleansvaret for ca. 150 medarbejdere.

Vi forestiller os, at du som centerchef

  • har en lang, videregående uddannelse samt erfaring og resultater fra driftsstyring af en politisk styret organisation, gerne inden for beskæftigelsesområdet
  • er idérig og udviklingsorienteret, gerne med blik for digitale løsninger og servicedesign 
  • mestrer det løsningsorienterede og konstruktive samarbejde med borgere, andre myndigheder samt interne og eksterne samarbejdspartnere
  • er en god kommunikator, der sætter tydelig retning og skaber ejerskab og god trivsel via inddragelse af ledere og medarbejdere
  • har solide ledelseskompetencer fra tidligere stillinger, herunder gerne erfaring med ledelse af ledere.
Vi tilbyder
Som centerchef får du mulighed for at sætte dit præg på beskæftigelsesindsatsen i København, og du får samtidig ansvar for et stort område med politisk og offentlig bevågenhed. Du bliver en del af en professionel organisation, hvor vi arbejder evidensbaseret, har høje, faglige ambitioner og er åbne for at tænke nyt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende aftaler mellem KL og relevant faglig organisation. Den lønmæssige indplacering vil være på grundlønstrin 51 efter Aftale om aflønning af chefer. Herudover kan der forhandles tillæg efter Aftale om ny løn.

Stillingen forventes besat den 1. august 2020.

Du er velkommen til at kontakte Tina Overgaard, partner i Genitor, på 3141 0582 eller via e-mail til to@genitor.dk for en fortrolig drøftelse af dine muligheder i stillingen, ligesom du kan få nærmere information om stillingen ved henvendelse til fagdirektør Marianne Sørensen på 2178 1632.

Søg stillingen via Københavns Kommunes hjemmeside senest onsdag den 3. juni 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24 og 26. Der vil være test efter 1. samtalerunde.

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne.

Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt.Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

Læs mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Ansøg