Klyngeleder med kommunikationsværktøjerne i orden søges til Klynge D på Nørrebro/Bispebjerg!

Børnene i Klynge D mangler dig, der kan skabe resultater gennem følgeskab og ledelse af ledere. Har du kompetencerne og lysten til at blive leder i vores spraglede bydel med mangfoldighed og fart på? Så er du måske den klyngeleder, vi søger til at sikre rammerne for det gode børneliv.

Opgaverne er alsidige og spændende hos os, og der er så meget, vi gerne vil fortælle dig. Her i opslaget vil vi give dig en rundvisning i et udpluk af dine kommende opgaver – vi håber, de vækker din motivation for at høre endnu mere.

Vores placering på Ydre Nørrebro og Nordvest giver os en mangfoldig børne- og forældregruppe. Det betyder, at nogle af vores institutioner har modtaget ekstra midler til at udvikle en faglig profil og give de fysiske rammer et løft. Nogle har endda fået midler til at gøre en ekstra indsats for vores mest udsatte børn. Din opgave som klyngeleder bliver at holde styr på projekterne og sikre, at vi kommer i mål med vores visioner.

Vi har to nye pædagogiske ledere, og i klyngeledelsen har vi en fælles opgave i at få både dem og dig godt fra start og ind i det gode samarbejde, der allerede er i ledelsesgruppen – grundlæggende er der brug for, at du kan samle klyngeledelsen og fastholde et stærkt team. Vi er seks dygtige pædagogiske ledere, som har et solidt arbejdsfællesskab og et godt tag på den faglige udvikling.

Leder med kommunikationsbriller, synlighed og systematik
Vi søger dig, som har solid erfaring med ledelse på det pædagogiske felt og kan navigere i en stor politisk organisation. Vi forventer, at du er uddannet pædagog og har en ledelsesuddannelse. For at løfte de mangeartede opgaver skal du desuden have erfaring med at lede en eller flere større daginstitutioner eller med ledelse af ledere.

Vi er mange, der har interesse i, at børnene blomstrer og trives, og kommunikation er derfor et af dine skarpeste ledelsesredskaber. Du skal nemlig være med til at sikre inddragelse og en god dialog med både personale og forældre om børnenes hverdag og institutionsliv – og ikke mindst finde det spændende, at opgaven optager meget af din tid.

Vi ønsker os en synlig leder, som kan skabe følgeskab og bygge bro mellem strategisk ledelse og pædagogisk hverdagspraksis. Du skal gennem dialog sikre et tydeligt råderum for de pædagogiske ledere, så der ikke opstår tvivl om forventninger, beslutninger og deadlines. Vi håber derfor, at du har ambitioner for at fremme et positivt arbejdsmiljø samt et godt arbejdsfællesskab og vil skabe et rum, hvor vi får det bedste ud af hinandens kompetencer og drager nytte af hinandens erfaringer.

Som vores nye klyngeleder skal du have sans for det administrative arbejde. Du får ansvar for økonomistyring, skal sikre overblik over puljer samt holde styr på deadlines og fremdrift. Derfor håber vi, at du vil være bannerfører for systematikken og har forståelse for brugen af digitale værktøjer. Til gengæld har vi et godt administrativt fællesskab, hvor du kan hente hjælp og sparring til opgaverne.

Hvad kan vi tilbyde – et stort ledelsesansvar for byens børn i Danmarks største kommune
Som klyngeleder får du et stort ledelsesrum, hvor du kan udleve din faglighed og skabe en reel forskel for klyngens børn og personale. Det betyder dog ikke, at du står alene. Du vil få rig mulighed for at få support og sparring fra dit nye klyngeledelsesteam, områdets andre klyngeledere, din områdechef og forvaltningen.

Vi vægter en tæt dialog mellem dig og områdechefen højt, og derfor vil du opleve hyppig sparring og en-til-en samtaler. Det skal sikre, at du kommer godt i gang med dine nye opgaver, og at vi i fællesskab får skabt høj kvalitet i institutionerne.

Som Danmarks største kommune tilbyder vi i København et væld af muligheder, så vores klyngeledere har de bedste forudsætninger for at løfte de mange opgaver. Det dækker bl.a. over support til forskellige indsatser såsom udviklingen af gode sproglige læringsmiljøer, styrket praktikforløb og en COVID-19-hotline, der skal sikre sundhedsfaglig support i en usikker tid.

I Københavns Kommune har vi en klyngeledelsesprofil , som vil være udgangspunktet for dit arbejde.

Klynge D på Nørrebro/Bispebjerg
Klynge D, som du skal lede, består af seks 0-6-års dagtilbud: Ørnen, Himmelbuen, Småbørnenes Forsamlingshus, Brolopperne, Børnehuset Tusindfryd og Hyltebro samt Fritidscenter Bispebjerg Syd.

Alle institutionerne ligger på Ydre Nørrebro og Nordvest. Klyngen repræsenterer København i hele dens herlige mangfoldighed, hvor integration og samarbejde i klyngen er en nødvendighed.

Det pædagogiske tilsyn ser fint ud i de fleste tilbud. Vi har to institutioner på skærpet tilsyn og en på faglig handleplan, men det går godt med udviklingen, og det skal du være med til at fastholde. Din opgave er at styrke den fælles strategiske retning, så alle seks institutioner er dagtilbud med en høj faglig kvalitet.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem LFS og Københavns Kommune. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi referencer samt straffe- og børneattester.

Tiltrædelse den 1. maj 2020.

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Vil du vide mere?
Vil du høre mere om stillingen og klyngen, er du velkommen til at kontakte områdechef Mikala Jørgensen på 2720 4344 og pædagogisk konsulent Karen Gregers på 4042 8492.

Søg stillingen via nedenstående knap senest fredag den 5. marts 2021
Første ansættelsessamtale afholdes den 15. marts, og anden samtalerunde afholdes den 22. marts 2021. Der vil være en test for de kandidater, der går videre til anden samtalerunde. Testen gennemføres af et eksternt konsulentfirma.

Ansøg