Ballerup Kommune søger en strategisk stærk direktør, der kan arbejde tværgående med ansvar for erhvervs- og byudvikling samt økonomi.

Har du lyst til at være en del af en kommune med tydelige visioner? Hvor samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau er tæt og tillidsfuldt? Og hvor du med stærke kommunikative evner skaber gode relationer såvel internt i kommunen som i kontakten til eksterne samarbejdspartnere?

Så er du vores nye direktør.

Du kommer til at indgå i en direktion, der er præget af en stærk samarbejdsånd og et betydeligt udsyn, og du får det overordnede ledelsesansvar for tre centre med erfarne centerchefer i spidsen. Du får mulighed for at engagere dig i en række af kommunens spændende projekter, ikke mindst på by- og erhvervsudviklingsområdet.

Vi har høje forventninger til vores nye direktør. Det er helt centralt for stillingen, at du er en strategisk stærk teamplayer, er kommunikerende – og interesserer dig levende i opgaverne på tværs af hele kommunen. Du har en faglig ballast fra by- og erhvervsudvikling og/eller økonomiområdet – og du forstår at bringe dine ansvarsområder i spil med afsæt i en forståelse af, at de ikke kun er noget i sig selv, men også er centrale elementer i udviklingen af velfærdsområderne.

Der er godt styr på økonomi og drift i Ballerup Kommune. Der er også mange visioner og idéer. I alle led af organisationen er der en tydelig motivation for at sige ”ja”, og der er en stærk tradition for inddragende processer. Som direktør får du en væsentlig opgave med på én gang at skubbe på og opmuntre – og samtidig kunne hjælpe chefer og politikere med at prioritere – så idéerne føres ud i livet i den rigtige rækkefølge.

Læs den fulde job- og personprofil(pdf) her, hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er nærmere beskrevet.

Link til video

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Du er meget velkommen til at få yderligere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til kommunaldirektør Eik Møller på telefon 2345 7730, eller partner i Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231.

ANSØGNINGSFRIST: FREDAG DEN 30. OKTOBER 2020 - KL. 12.00
Forventet tiltrædelse er den 1. januar 2021.

Du søger stillingen på Ballerup Kommunes hjemmeside.