Vil du være del af en velfungerende kommune med ry for at være first mover på den kommunale opgaveløsning? Er du en visionær og dygtig leder? Har du erfaring med ledelse af ledere samt erfaring med socialområdet/handicapområdet? Så kom og vær en del af et stærkt chefhold i Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune, og vær med til at sætte retningen for fremtidens velfærd.

Gladsaxe Kommune er en stærk og udviklingsrig velfærdskommune med knap 70.000 indbyggere, som i stigende grad tiltrækker flere borgere og virksomheder. Her vil man udvikling, man vil inddragelse af borgere, og man prioriterer udvikling af velfærden.

Som Gladsaxe Kommunes nye afdelingschef for Psykiatri- og Handicapafdelingen og dens godt 400 medarbejdere får du det overordnede ansvar for bo- og dagtilbud, samværs- og aktivitetstilbud samt myndighedsopgaver i forhold til voksne borgere med handicap og psykiske udfordringer. Du vil få direkte personaleledelse af fire ledere. Ledelsesopgaven omfatter både strategisk ledelse, overordnet personaleledelse og administrativ ledelse. Du er god til at se nye muligheder og formår at forene drift og udvikling. Du skal kunne se dig selv klare og udvikle opgaveløsningen på tværs af ansvarsområderne.

Du bliver en del af den strategiske og tværgående chefgruppe samt den strategiske chefgruppe i forvaltningen – en ledergruppe, der vil hinanden og vil det tværgående samarbejde til gavn for borgerne. Der er et godt samarbejde mellem den politiske og den administrative ledelse.

Læs mere om stillingen i job- og personprofilen her. Har du spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Gitte Bylov Larsen, direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen, på tlf. 3957 5501 eller partner og konsulent i Genitor Tina Overgaard på tlf. 3141 0582 eller to@genitor.dk.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022.

Ansøg