Vil du stå i spidsen for udviklingen af myndighedsindsatsen til udsatte børn og unge i Københavns Kommune? Så søg stillingen som borgercenterchef for det specialiserede børne- og ungeområdet i landets største socialforvaltning.

Det er en attraktiv stilling, hvis du motiveres af og har evner til at drive en stor borgerrettet organisation og samtidig kan være visionær og stå i spidsen for at udvikle nye måder at løse opgaverne på til gavn og glæde for udsatte børn og unge i Københavns Kommune. Du får en vigtig rolle i Danmarks største socialforvaltning, hvor der er en tydelig ambition og en størrelse, der giver mulighed for at sætte og indfri ambitiøse målsætninger.

Borgercenter Børn- og Unge er et af forvaltningens tre borgercentre og har et årligt budget på knap 1,4 mia. kr., hvor af du får direkte budgetansvar for ca. 1,1 mia. kr., og ca. 790 medarbejdere.

Som borgercenterchef får du myndighedsansvaret for drift og udvikling af myndighedsindsatsen samt den forebyggende familiebehandling fordelt på 5 lokale, borgerrettede børnefamilieenheder med hver sin områdechef og en række afdelingsledere. Områdecheferne har direkte reference til dig.

Du får et tæt samspil med den borgercenterchef, som har ansvaret for udførerområdet, og Chef til det specialiserede børne- og ungeområde i København vicedirektøren. Sammen har I ansvaret for at drive og udvikle området for udsatte børn og unge i København. Du vil få en vigtig rolle i den langsigtede, strategiske udvikling af indsatserne på området.

Du bliver en del af en spændende og levende arbejdsplads med mange dygtige og engagerede medarbejdere. Du indgår i den overordnede forvaltningsledelse og refererer til direktionen. Du er tæt på de politiske beslutningsprocesser og vil have mange berøringsflader med direktionen og den øvrige chefgruppe. Du og den øvrige ledelse af borgercentret har en faglig kompetent stab og kan trække på mange faglige ressourcer.

Du skal være med til at sikre en høj kvalitet og en effektiv myndighedsindsats, hvor afgørelser, indsatser og service hænger sammen inden for den givne økonomiske ramme. Kvaliteten i løsningerne skal være stabil og sikker, inddragelsen af relevant aktører skal være tæt, og resultaterne skal stå mål med de politisk fastlagte krav. Du kommer til at arbejde i et krydsfelt mellem borgere, pårørende, civilsamfund og de mange statslige og regionale aktører og politiske forventninger.

Du finder yderligere oplysninger om organisering, indsatser og ansvarsområder i Borgercenter Børn og Unge på www.kk.dk/bbu. Yderligere oplysninger om Socialforvaltningen finder du på https://www.kk.dk/sof.

Vores forventninger til dig

Vi forventer af dig, at du, med afsæt i en relevant videregående uddannelse, har erfaring med at lede et større driftsområde i en politisk styret organisation og har erfaring med myndighedsarbejde på et af de store velfærdsområder. Vi forventer, at du kan dokumentere gode resultater både i forhold til at sikre borgerne høj kvalitet og sikre en effektiv drift. Det vil være en fordel, hvis du kender til området. Vi forventer, at du har en solid ledererfaring, herunder med ledelse af ledere.

Vi forventer, at du er en leder med naturlig autoritet, samtidig med at du opleves tillidsvækkende. Du sætter en tydelig retning og er motiverende i din ledelsesstil og evner at få ledelsen i organisationen til at samarbejde og skabe sammenhæng. Du lægger vægt på, at resultater skabes i samspil med andre, og du fremmer inddragelse af medarbejdere, derindunder et tæt samarbejde i MED-strukturen, borgere og samarbejdspartnere i udviklingen af området. Du har nemt ved at kommunikere og begå dig på alle niveauer i organisationen.

Du tænker og kommunikerer strategisk. Du er både handlekraftig, beslutningsstærk og operativ på den ene side og udviklingsorienteret på den anden side.

Ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse den 1. maj 2020. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

Mere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte direktør Mikkel Boje på 2157 9197 eller partner i Genitor Jens Marcussen på 3141 0587.

Stillingen kan søges via Københavns Kommunes hjemmeside https://bit.ly/2H4EZjI senest søndag den 8. marts 2020.

Vi forventer at afholde første og anden ansættelsesrunde i ugerne 12 og 13. Vi samarbejder med Genitor, der som led i ansættelsesforløbet står for test af relevante kandidater.

Se alle stillingsopslag