Vil du være en del af den ambitiøse udvikling i Kalundborg Kommune, når det gode børne- og ungeliv skal skabes?  

I Kalundborg Kommune er PPR helt fremme i forhold til den nationale dagsorden inden for blandt tidlig indsats og inkluderende fællesskaber. Med en ny Børne- og Ungepolitik sættes der yderligere klar retning for området, som du nu får mulighed for at stå i spidsen for.

Du får ansvar for drift og udvikling af det samlede PPR-område bestående af 22 medarbejdere fordelt på faggrupperne: psykologer, logopæder og inklusions­­vejledere. Med reference til centerchefen for Børn og Familie indgår du i et engageret ledelsesteam med 4 lederkollegaer, som har fokus på tværgående ledelse og en helhedsorienteret opgaveløsning.

Vi forventer, at du står på et solidt, fagligt fundament og et stort engagement på børne- og ungeområdet. Du bidrager med ledelseserfaring – eller et stort ledelsestalent – og udøver tillidsbaseret, anerkendende ledelse. Du er tydelig retningssættende og en skarp kommunikator. Som person er du opsøgende, inddragende og nysgerrig på dine omgivelser. Du er en stærk relationsskaber, ligesom du har fokus på, hvordan vi spiller hinanden gode i Kalundborg Kommune.

Læs mere om stillingen og forventningerne til den nye leder i den uddybende job- og personprofil. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til børne- og familiechef Julie Folke Jacobsen på telefon 5953 5435.

Du kan søge stillingen på kommunens hjemmeside, hvor du også finder yderligere information: www.kalundborg.dk

Ansøgningsfrist udløber søndag den 1. marts 2020.

Se alle stillingsopslag