Faaborg Museum er et statsanerkendt kunstmuseum for kunstnerkredsen Fynboerne og for den kunstnerkoloni, der opstod i Faaborg omkring år 1900. Museet repræsenterer en væsentlig strømning i dansk kunst i perioden 1880-1925 og har bl.a. til huse i den fredede museumsbygning, der er tegnet af Carl Petersen i 1912-15.

Samspillet mellem arkitektur, billedkunst og møbelkunst gør Faaborg Museum til et enestående gesamtkunstværk. Museets vision er at bringe kunsten i fornyet samspil med museets forskellige bygninger, det omkringliggende landskab samt købstaden Faaborg og dermed fortsat styrke museet som en vigtig del af Faaborgs identitet og udvikling. Dette sker bl.a. gennem forskning, formidling og særudstillinger inden for ældre kunst og samtidskunst. Visionen understøttes af en effektiv, engageret og professionel medarbejderstab.

Den fredede udstillingsbygning, som betragtes som et af hovedværkerne i nordisk arkitektur, står sammen med de øvrige bygninger over for en gennemgribende restaurering og en omfattende udvidelse. En arkitektonisk helhedsplan herfor er netop ved at færdiggøres. Samtidig med dette arbejde fokuserer museet fortsat på udviklingen af udstillingsgreb med nytænkende formidling og aktiviteter, alt sammen kvalificeret af faglighed og forskning på højeste niveau.

Da museets nuværende direktør fra 1. marts tiltræder stillingen som direktør for Ny Carlsberg Glyptotek, søger vi en ny direktør til at lede det fortsatte udviklingsarbejde, der nationalt og internationalt skal styrke Faaborg Museums rolle som et væsentligt og meget anerkendt kunstmuseum.

Vi forventer, at vores nye direktør har:

 • Dokumenteret erfaring med museumsledelse
 • Erfaring med projektstyring, gerne ved større bygningsprojekter
 • Visionær, målrettet og vedholdende tilgang til ledelsesopgaven
 • Sikker sans og interesse for involverende ledelse
 • Evne til at sikre professionelle og inspirerende vilkår for medarbejdernes præstationer
 • Evne til at fastholde og udvikle museet som et samlet værk af kunst, arkitektur, møbelkunst og grafisk design
 • Kunsthistorisk viden om perioden 1880-1925
 • Erfaring med tilrettelæggelse og gennemførelse af udstillinger samt med udgivelse af publikationer
 • Forskningserfaring, gerne på ph.d.-niveau
 • Interesse for og erfaring med et bredt samarbejde i et lokalområde
 • Fagligt relevant netværk såvel nationalt som internationalt
 • Erfaring med dannelse af partnerskaber
 • Erfaring med økonomistyring og samarbejde med myndigheder
 • Forståelse for politisk ledede samarbejdspartnere
 • Strategisk sans og gode forhandlingsevner
 • Erfaring med hjemtagelse af fondsmidler og samarbejde med fonde
 • Flair for og erfaring med kommunikation og formidling
 • Evne til at være en udadvendt og fremtrædende repræsentant for Faaborg Museum.

Vi forudsætter, at dine museumsrelevante kvalifikationer og erfaringer er veldokumenterede.

Hvis du har kvalifikationerne og lysten til at lede den proces, der skal bringe et udvidet Faaborg Museum godt ind i fremtiden, kan du være den direktør, vi søger.

Faaborg Museum ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

Om museet

Som statsanerkendt kunstmuseum modtager Faaborg Museum driftsstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Faaborg-Midtfyn Kommune er museets hovedtilskudsyder og en tæt samarbejdspartner i forhold til bl.a. udvikling, undervisning og drift. Museet er udpeget som et af Faaborg-Midtfyns Kommunes signaturprojekter, der skal understøtte kommunens arbejde med udvikling af egnen og være en motor for turisme og bosætning.

Museet er en selvejende institution med en bestyrelse, der indgår i et tæt samarbejde med direktøren. Det har en årlig økonomiramme på 9 millioner kroner og et personale på 16 medarbejdere samt ca. 20 frivillige.

Læs mere på FaaborgMuseum.dk 

Yderligere information

Stillingen ønskes besat pr. 1.5.2020 eller snarest derefter.

Lønnen vil blive fastsat efter konkret forhandling med afsæt i Dansk Magisterforenings satser.

Yderligere oplysninger kan fås hos formanden for Faaborg Museums bestyrelse Jens Thodberg Bertelsen (tlf. 2521 5390), hos nuværende direktør Gertrud Hvidberg-Hansen (tlf. 2426 4078 frem til 28. februar), hos konstitueret direktør Anne Marie Nielsen (tlf. 2993 1901 fra 1. marts) eller hos Genitor/Jens Marcussen (tlf. 3141 0587 / jm@genitor.dk)

Elektronisk ansøgning uploades nedenfor. Ansøgningsfristen er mandag den 2. marts 2020 kl. 9.00.

Der gennemføres samtaler d. 17. og 25. marts. Mellem de to samtalerunder gennemføres der et testforløb hos Genitor, og der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag