Kunstmuseum Brandts søger en direktør, der sammen med et dedikeret personale skal realisere museets vision om, at ”Kunstmuseum Brandts er blandt Nordens førende kunstmuseer på området fotografi og levende billeder”.

Baggrund – kort om Kunstmuseum Brandts

Som ny direktør for Kunstmuseum Brandts får du mulighed for – sammen med medarbejdere, bestyrelse og samarbejdspartnere – at lede den videre udvikling af Kunstmuseum Brandts.

Kunstmuseum Brandts er et statsanerkendt kunstmuseum og kunsthal, der med udgangspunkt i Kunstmuseum Brandts samling har et særligt fokus på fotografi og levende billeder. På Kunstmuseum Brandts ønsker vi at præsentere vor tids største billedskabere og sætte dem ind i en kontekst af både den klassiske og den helt moderne kunst. Samtidig ønsker vi at udvikle udstillingen som oplevelse, idet vi arbejder med nye formidlings- og fortælleformer med henblik på at engagere et bredt publikum og opdyrke nye publikumsgrupper.

Gennem sin nylige transformation er Kunstmuseum Brandts nu samlet i ét hus. Mange hundrede års kunsthistorie er samlet under ét tag. Det giver Kunstmuseum Brandts nye muligheder for at fortælle relevante historier gennem kunsten. Men Kunstmuseum Brandts ønsker ikke at gøre det alene. Kunstmuseum Brandts ønsker at række ud mod den omverden, vi er en del af, gennem partnerskaber og ligeværdige samarbejder. 

Gennem vores generøse og professionelle program af udstillinger, formidling, undervisning og events skaber vi oplevelser, fælleskaber og nærvær. Kunstmuseum Brandts er et museum med høj kunstnerisk kvalitet og er dermed både lokalt og internationalt forankret.

Læs om Kunstmuseum Brandts på https://brandts.dk/

Opgaven for den nye direktør

Som direktør for Kunstmuseum Brandts kommer du til at stå i spidsen for et engageret og levende museum, der bygger på en høj faglighed og kunstnerisk kvalitet.

Ledelsesopgaven er både strategisk og operationel. Som direktør skal du med afsæt i Kunstmuseum Brandts strategi og i samspil med bestyrelsen tage initiativer, der er med til at indfri museets strategiske mål. Du har endvidere det overordnede ansvar for museets drift og økonomi – og er som den øverste leder ansvarlig for, at medarbejderne præsterer godt, udvikler sig og trives.

Som direktør bliver din opgave at:

 • Have det overordnede ansvar for Kunstmuseum Brandts kunstneriske profil. Direktøren skal lede, udvikle og sikre, at museet til stadighed er relevant og arbejder professionelt og kreativt med høj faglighed og kunstnerisk kvalitet.
 • Fortsætte arbejdet med at højne museets lokale, regionale og nationale profil ved at sikre strategisk, kunstfaglig og økonomisk opbakning til museet fra samarbejdspartnere, fonde, kommune og stat. Bestyrelsen for Kunstmuseum Brandts har et ønske om, at den nye direktør tænker i mere utraditionelle strategiske partnerskaber.
 • Videreudvikle profilen som et af Danmarks bedste museer inden for formidling og nytænkning af måden at drive kunstmuseum på, så museet fortsat får flere nye gæster lokalt og nationalt.

Du refererer til bestyrelsen og bliver øverste leder for ca. 40 medarbejdere. Museet er organisatorisk opdelt i følgende enheder:

 • Kunst og Undervisningsafdelingen
 • Kommerciel Afdeling
 • Administrativ Afdeling
 • Værksted og teknisk Afdeling

Profil for den nye direktør

Bestyrelsen lægger vægt på, at du som kommende direktør for Kunstmuseum Brandts kan dokumentere, at du besidder en række kvalifikationer og kompetencer (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, suppleret med videreuddannelse indenfor administration og ledelse.
 • Er en stærk, åben og ekstrovert formidler med visioner og ambitioner på institutionens vegne.
 • Solid ledelsesmæssig erfaring fra en større kulturinstitution i Danmark eller i udlandet.
 • Har en opsøgende og markant profil, som giver gennemslagskraft overfor lokale og nationale fonde samt erhvervslivet.
 • Kan levere en loyal, kompetent og proaktiv rådgivning til bestyrelsen.
 • Står for en ledelsesstil, som skaber følgeskab og driver organisationen fremad på en motiverende måde.
 • Er bevidst om egne ledelsesmæssige værdier, retning, værktøjer og metoder.
 • Har politisk tæft og kan formidle museets potentiale til stat, kommune og andre relevante samarbejdspartner.
 • Har erfaring med strategiudvikling og implementering i en organisation med mange interne og eksterne interesser.

Flere oplysninger

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Bolette Christensen på telefon 4064 8923 eller partner i konsulentvirksomheden Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231.

Ansættelsesvilkår og betingelser

Forhandles konkret efter kvalifikationer. Du får Kunstmuseum Brandts som dit daglige arbejdssted, og der er til stillingen knyttet en forventning om, at du kan engagere dig i lokalmiljøet.

Ansættelsesprocessen

Konsulentvirksomheden Genitor medvirker ved ansættelsen af den nye direktør.

Ansøgningsfristen udløber onsdag den 26. februar 2020.

Tirsdag den 3. marts 2020 mødes ansættelsesudvalget for at udvælge kandidater til første samtale.

Første samtalerunde afvikles fredag den 6. marts, og anden samtalerunde afvikles tirsdag den 17.  marts.

Mellem de to samtalerunder gennemføres der et testforløb hos Genitor, og der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne.

På Genitors hjemmeside finder du en nærmere beskrivelse af testforløbet. Forventet tiltrædelse er den 1. maj 2020.

Søg stillingen nedenfor.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag