GENOPSLAG

Ballerup Kommune søger en dynamisk og løsningsorienteret centerchef til Nyt center for Arbejdsmarked.

Ballerup Kommune har et godt ry, en sund økonomi og et stærkt fokus på det gode samarbejde med borgere og virksomheder.

Ballerup Kommune er under organisatorisk forandring. Det hidtidige Center for Arbejdsmarked kobles sammen med Borgerservice og dele af det sociale område, og har desuden ansvaret for den kommunale ungeindsats.

Etablering af det nye, stærkere center med et bredere fagligt perspektiv bliver en central opgave for den nye chef, som får mulighed for at påvirke og sætte sit aftryk på det samlede centers grundlag og videre udvikling.

På arbejdsmarkedsområdet er der opnået flotte resultater ved en data- og effektbaseret tilgang i kombination med, at der findes løsninger, der har fokus på at give størst mulig værdi for både virksomheder og borgere.

Inden for det sociale område leveres der målrettede indsatser med fokus på borgernes ressourcer og progression. Vi ønsker med etablering af det nye center at fastholde et fortsat fokus på at levere de gode resultater og samtidig styrke samspillet mellem de sociale og arbejdsmarkedsrettede indsatser for at lykkes bedre med de sammenhængende borgerforløb.

De ledelsesmæssige opgaver
Du kommer til en kommune med tydelige visioner. Som den vigtigste er Kommunalbestyrelsens Vision 2029, hvor vi sætter fokus på retten til at bidrage og til at være en del af fællesskabet, på samarbejdet med borgere og virksomheder i øjenhøjde og på Ballerup Kommune som et godt sted at leve, bo og arbejde i alle livets faser.

Du skal have lyst og evne til at arbejde ud fra Ballerup Kommunes ledelsesgrundlag. Det indebærer, at du sætter retning og skaber mening og resultater, og at du er ordentlig i sprog og adfærd og i stand til at skabe tillidsfulde relationer. Endelig skal du kunne lede og motivere ledere og medarbejdere positivt, så kommunens borgere og samarbejdspartnere oplever kvalitet i opgaveløsningen.

Du skal som ny centerchef have tydelige ambitioner for de faglige områder i centeret og for den tværgående opgaveløsning i Ballerup Kommune.

Som centerchef indgår du nysgerrigt og med et tværgående perspektiv i den strategiske chefgruppe, og du forventes i den sammenhæng at være en kompetent og konstruktiv medspiller i forhold til dine chefkolleger. I chefgruppen får du en unik mulighed for ledelsesmæssig sparring og refleksion med ligestillede kolleger.

Du indgår i Sammenhængsudvalget, der arbejder med sammenhængende borgerforløb og helhed i indsatserne på tværs af kommunens organisatoriske søjler. Du er optaget af, hvordan vi kan videreudvikle den tværgående ledelsesopgave, og du har som chef mod på at bidrage aktivt til dette arbejde.

Som centerchef vil dine overordnede opgaver være

  • Etablering og udvikling af et nyt center, hvor vi samler Borgerservice med dele af det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, herunder den kommunale ungeindsats
  • Fortsætte arbejdet med udvikling af sammenhængende borgerforløb, hvor der skal bygges bro mellem forskellige fagprofessioners tilgange og metoder såvel inden for centret som på tværs af Ballerup Kommunes samlede organisation
  • Sætte tydelig retning og resultatkrav for centerets forskellige faglige områder, herunder forventninger til synergier og effektmål såvel inden for centeret som i forhold til den tværgående opgaveløsning 
  • Fastholde fokus på realisering af resultater og effekter til gavn for borgere og virksomheder og den økonomiske udvikling i Ballerup Kommune 
  • I samarbejde med chefgruppen bidrage til den strategiske udvikling af Ballerup Kommunes opgaveløsning med et stadigt fokus på forbedringspotentiale og implementering i en fortsat sikker drift
  • Bidrage til en tillidsfuld samarbejdsform baseret på inddragelse og åben dialog.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Centerchefen aflønnes efter aftale om aflønning af chefer på løntrin 52 med mulighed for forhandling af personlige tillæg.

Yderligere information
Du kan læse meget mere om stillingen, om opgaverne, om Nyt center for Arbejdsmarked, om Ballerup Kommune og ikke mindst om vores forventninger til dig i stillings- og personprofilen.

Har du uddybende spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Mette Vaaben Mortensen på mail: mvm@balk.dk  eller på telefon 2516 9905. Du er også velkommen til at kontakte partner i Genitor Martin Isenbecker på mail: mi@genitor.dk eller på telefon 2565 9231.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 29. januar 2020.

Første samtalerunde afvikles torsdag den 6. februar i tidsrummet ca. kl. 14.00-19.00.

Mellem første og anden samtalerunde gennemfører kandidater en test ved Genitor.

Anden samtalerunde afvikles onsdag den 19. februar i tidsrummet ca. kl. 16.00-21.00.

Forventet tiltrædelse: 1. april 2020.

Links

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online, det gør du via Ballerup Kommunes hjemmesideVedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Se alle stillingsopslag