Er du klar til at indtage rollen som fagligt fyrskib indenfor simulationsbaseret træning i Campus for Psykiatrisk Simulation?

Du bliver ansat i opstartsfasen, så du er med til at sætte dagsordenen for simulationsbaseret træning i psykiatrien. Vi søger en pioner, der vil stå i spidsen for den spændende udviklingsfase og den efterfølgende ledelse og drift, når vores bygninger står klar i foråret 2021.

Om Campus for Psykiatrisk Simulation (CAPS)
CAPS bliver den første enhed i Danmark med fokus på simulationsbaseret træning i psykiatri og skal fungere som et kraftcenter for simulationsbaseret træning i Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet er at styrke medarbejderudviklingen og tage kompetenceudviklingen af psykiatriens forskellige faggrupper til et nyt og højere niveau.

Desuden skal CAPS medvirke til, at lærte færdigheder i højere grad bliver brugt i klinisk praksis. Dermed bliver det enhedens vigtigste opgave at bidrage til bedre patientbehandling og pleje. Det er visionen, at CAPS leverer ydelser af høj international kvalitet, bidrager til evidensbaseret kompetenceudvikling, og gør en forskel for medarbejdere og patienter i psykiatrien

CAPS skal også medvirke til at gennemføre eksperimentelle pro­jekter indenfor ny læringsteknologi og sundhedsinnovation med relevans for psykiatrien og forskning indenfor simulationsbaseret træning.

Vores forventninger til dig
For at få succes i stillingen skal du have et solidt fagligt fundament indenfor simulationsbaseret træning, og du kan bevæge dig ubesværet fra det lavpraktiske til det strategiske indenfor området. Du har god erfaring fra sundhedsvæsenet, gerne psykiatrien. Du har et organisatorisk blik, kan forhandle på direktionsniveau og kan navigere i en politisk styret organisation.

Derudover kan du se dig selv i følgende:

  • Du er faglig stærk. Du bruger din faglighed til at sikre, at vi når de faglige mål og til at lede den faglige udvikling i hverdagen. Det betyder også, at du rekrutterer de rigtige talenter med de rette kompetencer.  
  • Du er en motiverende leder. Du kan skabe følgeskab og synlighed i organisationen, samtidig med at du sikrer kursusledelse og styrer den daglige drift og de administrative opgaver. Du sørger for at skabe et fagligt miljø med gode kolleger og ambitioner om at levere de bedste ydelser til ansatte i psykiatrien.
  • Du er visionær med gode kommunikationsevner. Du er motiveret af at være drivkraften, der får opstarten af CAPS i mål. Det kræver, at du har et klart billede af, hvor simulation kan bringe psykiatrien hen og kan kommunikere det klart.  
  • Du har fokus på grundighed og struktur. Projektet skal bygges bundsolidt op, og derfor skal du have forståelse for sammenhænge mellem aktivitet og økonomi, samtidig med at du omsætter visioner til virkelighed.

Ideelt set har du ledelseserfaring, gerne indenfor undervisning eller det sundhedsfaglige felt. Alternativt har du fx en HR-baggrund og erfaring i at udvikle og gennemføre kurser i en stor uddannelsesportefølje, der bl.a. indeholder simulationsbaseret træning.

Hvad bliver din rolle?
Som leder af CAPS bliver du ansvarlig for den daglige drift, udvikling og økonomi. Du skal gennem co creation opbygge og udvikle aktiviteterne i CAPS med afsæt i patienters og medarbejderes behov. Din første opgave vil være at udvikle CAPS’ kursus- og forskningsportefølje med dertilhørende rekruttering af dygtige undervisere og figuranter. Da vi er i opstartsfasen, trives du i rollen som både udfører og leder. Dine konkrete opgaver omfatter følgende:

  • Oversætte strategierne til meningsfulde og praksisnære mål for medarbejderne og sikre følgeskab gennem involvering
  • Lede en mindre stab af kursusudviklere samt tilknyttede undervisere og figuranter
  • Undervisning på simulationsbaserede kurser med afsæt i dine kompetencer
  • Bruge din faglighed til at sikre, at der bliver udviklet forskningsprojekter inden for simulationsbaseret træning i psykiatrien
  • Stå i spidsen for at udvikle aktiviteter med relevans for klinikken og patienterne i psykiatrien
  • Mulighed for at sætte dit præg på, hvordan psykiatrien skal arbejde med simulationsbaseret træning i fremtiden.  

Kursusaktiviteterne finder sted i egne faciliteter på Psykiatrisk Center Ballerup og lokalt på de psykiatriske centre. Du kommer til at referere til centerledelsen på Psykiatrisk Center Ballerup.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Region Hovedstadens Psykiatri er fra den 1. januar 2020 en ”røgfri arbejdsplads”, da vi gerne vil støtte op om din og dine kollegers sundhed.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CAPS projektleder Eva Ørsted Sery på 2040 3114, vicedirektør Anne Hertz på 3864 0004 eller partner Jens Marcussen fra Genitor på 3141 0587.

Er du interesseret?
Send din ansøgning og cv via Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside senest torsdag den 30. januar 2020. 
Ansættelsessamtaler bliver gennemført den 19. februar 2020. Der vil blive anvendt test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Se alle stillingsopslag