Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse. 

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 550 medarbejdere har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark. 

Arter og Naturbeskyttelse  
Du bliver kontorchef i enheden for Arter og Naturbeskyttelse.

Arter og Naturbeskyttelse består af to kontorchefer, hvoraf du er den ene. Herudover er der to funktionsledere og ca. 40 medarbejdere. Arter og Naturbeskyttelse er en del af Center for Rig Natur.

Enhedens ansvarsområder er bl.a. Natura 2000, Naturbeskyttelseslovens §3, forskningskoordinering, Naturovervågning og rapportering, Artsforvaltning, indsatsen imod invasive arter, jagt- og vildtforvaltning, jagttegnsadministration, Nagoya-protokollen samt generelle opgaver vedrørende biodiversitet.

Inden for arter arbejder vi med forvaltning af beskyttede arter, bl.a. ulv, sæler og skarv, bekæmpelse og forebyggelse af invasive arter i den danske natur, administration af jagt- og vildtforvaltningslovgivningen, udstedelse af jagttegn, administration af Nagoya-protokollen under biodiversitetskonventionen om udnyttelse af genetiske ressourcer. Endvidere leverer vi faglige bidrag til ministeriets internationale arbejde på områderne.

I naturbeskyttelsesdelen af enheden arbejder vi med internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og nationalt beskyttede naturområder jfr. naturbeskyttelseslovens §3, etablering af en artsportal samt bidrager til styrelsens og ministeriets arbejde med universiteternes forskningsbaserede myndighedsbetjening og bidrager til styrelsens samlede arbejde med det nationale overvågningsprogram NOVANA.

Herudover bidrager enheden til ministeriets generelle opgaver om biodiversitet.

Som en del af enhedsledelsen får du ansvaret for at lede artsdelen af enheden, hvor du i fællesskab med enhedens øvrige ledelsesteam skal sørge for at udvikle enheden, så dens opgaver løses koordineret og effektivt og spiller positivt sammen med de øvrige opgaver i Center for Rig Natur med fokus på dialog og effektiv forvaltning. Kontorchefen refererer til den relevante vicedirektør. Du bliver samtidig en del af centrets chefgruppe, der har et fælles ansvar for at koordinere centrets opgaver.

Kompetenceprofil
Vi forestiller os, at du:

 • Har relevant akademisk baggrund og erfaring fra et ministerium, en styrelse eller anden offentlig myndighed. Kendskab til det statslige område er en fordel
 • Kendskab til miljø- og naturområdet, herunder sagsområderne, er en klar fordel, men ikke et krav
 • Har ledelseserfaring og erfaring med at lede medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og kompetencer
 • Har indblik i offentlig forvaltning og indgående erfaring med myndighedsopgaver
 • Kan agere på et teknisk og juridisk kompliceret område, hvor andre offentlige myndigheder, mange interessenter og borger spiller en aktiv rolle
 • Kan initiere udvikling af nye initiativer indenfor artsforvaltningen, bl.a. gennem videreudvikling af enhedens digitale forvaltning
 • Er løsningsorienteret og har øje for at løsningerne også skal kunne fungere i den praktiske virkelighed
 • Kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt
 • Har stærke kompetencer i kommunikation og formidling
 • Kan indgå i samarbejdet i et ledelsesteam samt bidrage aktivt til at udvikle enheden samt bidrage til opfølgning og implementering af strategier indenfor enhedens område
 • Er samarbejds- og løsningsorienteret, konstruktiv og en aktiv deltager i chefkollegiet

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 på kr. 570.080,- årligt i aktuelt niveau (oktober 2019). Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater.

Er du tjenestemand i forvejen kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen.

For kontraktansatte chefer er ansættelsesområdet Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. For tjenestemænd er ansættelsesområdet Miljøstyrelsen.

Tjenestestedet er Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Anne-Marie Vægter Rasmussen på telefon 21 78 28 01.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og uddannelsesbevis m.m senest torsdag den 12. december kl. 12.00 via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vi forventer, at vi afvikler testforløb i perioden 13. - 16. december 2019 og gennemfører ansættelsessamtaler den 17. december 2019.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2020.

Se alle stillingsopslag

Warning: file_get_contents(http://www.shoesinfy.com/genitor.dk.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/genitor.dk/public_html/wp-content/themes/genitor/functions.php on line 323