En selvstændig styrelse – Et nyt sekretariat


Har du lyst til at være med?:
Den 1. januar 2020 bliver Færdselsstyrelsen en selvstændig styrelse under Transport- og Boligministeriet.  Det betyder, at en række fællesfunktioner, der indtil nu har ligget i Trafik- Bygge -og -Boligstyrelsen, samles i et nyt direktionssekretariat i Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsen blev udflyttet til Ribe i forbindelse med Bedre Balance I & II.  Det har været en succes. Samarbejdet med interessenter, sagsbehandlingen og organiseringen er blevet gentænkt. Det er lykkedes at opbygge en agil, velfungerende og lærende organisation med kompetente og meget motiverede medarbejdere og ledere. Kulturen er præget af pionerånd og evne til både at yde høj service, at effektivisere sagsbehandlingen og løfte det faglige niveau.  Stemningen og medarbejdertilfredsheden er helt i top. Og det kan blive endnu bedre. 

Chef- og direktionssekretariatet 
Du kommer til at stå i spidsen for et servicecenter, som både har eksterne og interne serviceopgaver. Du skal opbygge et nyt sekretariat og udvikle og drifte forskellige serviceområder bl.a.: HR- udvikling, overordnet økonomistyring, kommunikation og pressehåndtering, IT samt tværgående ad hoc-opgaver for direktion og chefkollegerne. Herudover får du det overordnede ansvar for kundebetjeningsteamet der består af et call-center og sagsstyring samt teamet for parkeringskontrol der håndhæver p-reglerne på statens parkeringspladser i DK. Kundebetjeningsteamet har 12 medarbejdere og en teamleder, der refererer til dig. 
Der bliver ca. 25 medarbejdere i din afdeling, hvoraf du vi få 8-10 i direkte reference. En afdeling hvor medarbejderne vil være/er kendetegnet ved at have meget forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde. Fælles for medarbejderne er et stort engagement, og at de brænder for at yde deres bedste.

Du refererer til direktøren og indgår i styrelsens chefteam, der udover dig består af direktøren, vicedirektøren og 3 kontorchefer. 


Leadership – det grundlæggende ledelsesprincip
Opgaveløsningen fordrer i den grad, at medarbejderne og lederne arbejder på tværs af de mange snitflader og fagligheder. Det er derfor vigtigt, at du som kontorchef går forrest og formår at tænke og agere helhedsorienteret. 
Du skal sikre, at medarbejderne leverer høj kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.  Det vil lykkes gennem en klar retningssættende dialog og et fokus på medarbejdernes trivsel gennem inddragelse, tillid og gensidig respekt. 

Det er altafgørende, at du evner at rumme og udnytte værdien og styrken i forskellighederne blandt medarbejderne, at du har evnen og lysten til at inspirere, være dialogorienteret og naturligt skabe følgeskab. Kompetencer, der er en del af Færdselsstyrelsens ledelsestænkning, og er grundlaget for den stærke arbejdskultur, der ønskes videreudviklet. 
Du forventes derfor at være nysgerrig og lyttende, tydelig og åbent kommunikerende samt være i besiddelse af stærke relationelle kompetencer. Derudover forventes det, at du er analytisk stærk og både strategisk og taktisk velbegavet. 

Du har en lang videregående uddannelse, gerne ledererfaring samt erfaring fra en politisk ledet organisation. 

Du kan hente en uddybende job- og personprofil her.

Nysgerrig?
Interesserede kan kontakte direktør Stefan Søsted på telefon 41 87 17 57 eller Evald Eriksen, Genitor på telefon 40 57 87 08 for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens elektroniske ansøgningsportal på www.tbst.dk.   

Ansøgningsfristen udløber den 9. december 2019 kl 10.00


Færdselsstyrelsen, Ribe har ansvar for regulering og tilsyn på færdselsområdet, herunder for at bidrage til udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger, administrering af færdselslovens regler og behandling af generelle spørgsmål om de enkelte sagsområder.  Færdselsstyrelsens arbejds- og ansvarsområder er kendetegnet ved en stor politisk bevågenhed og generel bred samfundsinteresse. Færdselsstyrelsen har i dag ca. 140 medarbejdere fordelt i tre faglige afdelinger. Styrelsen hører under Transport- og Boligministeriet.
 

Se alle stillingsopslag

Warning: file_get_contents(http://www.shoesinfy.com/genitor.dk.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/genitor.dk/public_html/wp-content/themes/genitor/functions.php on line 323