Vil du stå i spidsen for udviklingen af tilbud til borgere med handicap i Københavns Kommune?

Det er en attraktiv stilling, hvis du motiveres af, og har evner til at drive en stor borgerrettet organisation med ca. 3.000 medarbejdere og samtidig kan være visionær og stå i spidsen for at udvikle nye måder at løse opgaverne på til gavn og glæde for borgerne. Du vil få en vigtig rolle i Danmarks største socialforvaltning, hvor der er en tydelig ambition, et betydeligt ledelsesmæssigt råderum og en størrelse, der giver mulighed for at sætte og indfri ambitiøse målsætninger.

Som borgercenterchef får du sammen med en sideordnet kollega det overordnede ansvar for at drive og udvikle handicapområdet i landets største socialforvaltning. Dit primære ansvar er udførerområdet, der har ca. 60 specialiserede botilbud, bofællesskaber, aktivitets- samværs- og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap.

Du bliver en del af en spændende og levende arbejdsplads med mange dygtige og engagerede medarbejdere. Du er tæt på de politiske beslutningsprocesser og indgår i tæt samspil med direktionen og den øvrige chefgruppe. Du indgår i den overordnede forvaltningsledelse og refererer til direktionen. Du har en faglig kompetent stab samt udfører centerchefer i ryggen og vil kunne trække på mange faglige ressourcer. Du leder centeret sammen med en anden borgercenterchef, der primært har ansvar for myndighedsområdet. I samarbejde med direktionen lægger I den faglige og økonomiske bæredygtige strategi på tværs af borgercenterets funktioner.

Borgercentret udgør en stor, driftsorienteret virksomhed, hvor du skal sikre en høj kvalitet for borgerne via stor faglighed og effektiv ressourceudnyttelse inden for den givne økonomiske ramme. Samtidig er der behov for at udvikle området gennem nye, konstruktive og holdbare løsninger i forhold til udviklingen i målgruppen, så Københavnere med forskellige typer af handicap sikres de bedst mulige løsninger indenfor de politisk tildelte ressourcer. Kvaliteten i løsningerne skal være stabil og sikker, inddragelsen af borgerne skal være tæt, og resultaterne skal stå mål med de politisk fastlagte krav. Du kommer til at arbejde i et krydsfelt mellem borgere, forældre til handicappede børn, civilsamfund og de mange statslige og regionale aktører, politiske forventninger og klare økonomiske rammer.

Borgercenter Handicap er et af forvaltningens fire borgercentre og har et årligt budget på knap 2 mia., hvor af du får direkte budgetansvar for ca. 1 mia. De ca. 60 tilbud er organiseret i otte centerfællesskaber, der hver drives af en centerchef samt dennes stab og ledere. Du kan finde yderligere oplysninger om organisering, indsatser og ansvarsområder i Borgercenter Handicap på www.bch.kk.dk. Yderligere oplysninger om Socialforvaltningen finder du på www.kk.dk.

Vores forventninger til dig
Vi forventer af dig, at du med afsæt i en relevant videregående uddannelse har en erfaring fra at lede et større driftsområde i en politisk styret organisation. Vi forventer, at du kan dokumentere gode resultater både i forhold til at sikre borgerne høj kvalitet og sikre en effektiv drift. Det vil være en fordel, hvis du kender til området. Vi forventer, at du har en solid ledererfaring, herunder med ledelse af ledere.

Vi forventer, at du er en leder med naturlig autoritet, samtidig med at du opleves tillidsvækkende. Du sætter en tydelig retning og er motiverende i din ledelsesstil. Du lægger vægt på, at resultater skabes i samspil med andre, og du fremmer inddragelse af medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere i udviklingen af området. Du har nemt ved at kommunikere og begå dig på alle niveauer i organisationen.

Du tænker og kommunikerer strategisk. Du er både handlekraftig, beslutningsstærk og operativ på den ene side og udviklingsorienteret på den anden side. 

Ansøgning og kontakt
Stillingen er til besættelse den 1. februar 2020.
Vi afholder ansættelsessamtaler den 11. og den 17. december. Vi samarbejder med Genitor, der som led i ansættelsesforløbet står for test af de relevante kandidater. 
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og med tre måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte direktør Søren Munk Skydsgaard på 3317 3703, borgercenterchef Mette Boskov Vedsmand på 5160 4847 eller partner i Genitor Jens Marcussen på 3141 0587 / jm@genitor.dk.

Søg via Københavns Kommunes hjemmeside senest søndag den 8. december 2019

Se alle stillingsopslag

Warning: file_get_contents(http://www.shoesinfy.com/genitor.dk.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/genitor.dk/public_html/wp-content/themes/genitor/functions.php on line 323