Fremtiden er nu – er du den nye leder på Fremtiden Plejehjem?
Vi søger en leder, som kan fastholde og videreudvikle gode relationer og sammenhænge på tværs af et stort og dynamisk hus og som drives af at skabe kvalitet for beboerne i deres hverdag – hver dag.

Organisationen du træder ind i
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.

Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens Vision 2020

Sammen med Ældre- og Sundhedssekretariatet, Frit Valg, Sygeplejen og Træning og Aktivitet udgør Plejeboligfunktionen kommunens Ældre- og Sundhedsafdeling. Plejeboligfunktionen består af 36 plejehjem samt Videnscenter for Demens, og der arbejder godt 1.800 engagerede og kompetente medarbejdere, som hver dag skaber velfærd for en stor gruppe af Aalborg Kommunes borgere.

Fremtidens Plejehjem er beliggende på havnefronten i Nørresundby. Plejehjemmet bygger på et koncept med tre grundpiller: sanselighed, bevægelighed og inklusion. Plejehjemmet består af 75 to-værelses lejligheder, som alle er forsynet med en række velfærdsteknologier, der forøger beboernes tryghed, selvstændighed og komfort samt understøtter, at medarbejderne har et godt arbejdsmiljø. Til plejehjemmet er der tilknyttet et spisested, hvor plejehjemmets beboere har mulighed for at spise. Plejehjemmet har eget fitnessrum samt IT-cafe, som benyttes flittigt af både plejehjemmets beboere og folk udefra.

Der er et højt aktivitetsniveau på Fremtidens Plejehjem og huset har mange besøgende. Besøg eventuelt Fremtidens Plejehjems facebook side for et indblik i et udsnit af de mange aktiviteter, der sker på stedet.

Fremtidens Plejehjem blev opført i 2013 og har siden da været profileret bredt – både i Danmark og rundt omkring i verden – blandt andet på plejehjemmets evne til at bringe velfærdsteknologi i spil i løsning af kerneopgaven. Fortællingerne om Fremtidens Plejehjem er mange og forventningerne hertil ligeså. Som leder får du en vigtig rolle i at sikre, at de mange forventninger til plejehjemmet og dets medarbejdere balancerer med de kvalitets- og lovsmæssige krav, som driften af plejehjemmet og løsningen af kerneopgaven er underlagt.

Du kommer til at stå med
Som leder på Fremtidens Plejehjem har du det overordnede ansvar for omkring 70 dedikerede og kompetente medarbejdere, heriblandt to assisterende ledere. Fremtidens plejehjem repræsenterer tværfaglighed; her er både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, rengøringsassistenter, en ernæringsassistent samt en kontorassistent. Der er brug for alle for at sikre det gode liv for vores beboere. Plejehjemmet er desuden uddannelsessted for 21 SOSU-elever og har 2 EUX-studerende tilknyttet.

Som leder har du ansvaret for at beboerne på plejehjemmet får de ydelser og den pleje, som de er berettiget til.

Fremtidens Plejehjem har et fint samarbejde med et stort antal frivillige, og husets aktivitetsråd - hvor husets beboere kan sidde med - planlægger en lang række aktiviteter for husets beboere. Herudover har plejehjemmet et bruger-/pårørenderåd tilknyttet, som varetager beboernes interesser i forhold til den daglige drift på plejehjemmet. Som leder deltager du i bruger –/pårørenderådets møder og er løbende i dialog med formanden herfra.

Du kommer med
I Ældre- og Handicapforvaltningen skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer:
Leder af medarbejdere

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Herudover lægger vi vægt på, at du:

 • Står på en stærk ledelsesplatform og både har ledererfaring samt en lederuddannelse på et højt niveau
 • Har gennemslagskraft, er rammesættende og lydhør
 • Kan videreudvikle et stærkt læringsmiljø med fokus på kvalitet og patientsikkerhed
 • Er insisterende på at understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og sikker drift for øje
 • Har økonomisk indsigt, er dygtig til styring og har erfaring med budgetansvar
 • Kan kommunikere politiske beslutninger, så de er klare og tydelige for medarbejderne
 • Er empatisk, men samtidigt robust og selvstændig, og tager ansvar
 • Er handlekraftig og involverende, og kan agere rollemodel for vores mål om at lede i fællesskab.

Personlige kvalifikationer:

 • Som person er du lyttende, imødekommende og anerkendende i din grundlæggende tilgang – og evner samtidigt at træde i karakter og være tydeligt rammesættende
 • Du kan skabe følgeskab på alle fronter og trives med en meget stor berøringsflade – og du ser pårørende som vigtige medspillere
 • Din største drivkraft er at skabe rammerne for, at Fremtidens Plejehjem fortsat er et godt sted at være for både beboere, medarbejdere, pårørende og frivillige.

Vi tilbyder
En spændende arbejdsplads i en afdeling med store ambitioner, men hvor der også er højt til loftet. En hverdag, hvor ikke to dage er ens samt et engageret og fagligt kompetent medarbejderteam. Du bliver en del af en stor og engageret ledergruppe, med god mulighed for sparring. Du vil referere til plejeboligchefen.

Arbejdsstedets adresse
Carl Klitgaards Vej 5, 9400 Nørresundby.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte plejeboligchef Carsten Johansen på tlf.: +45 9931 3470.

Samtaler
Vi forventer 2 samtalerunder.
1. samtalerunde forventes afholdt torsdag den 12. december 2019
2. samtalerunde forventes afholdt onsdag den 18. december 2019 om eftermiddagen.
Der foretages test af kandidater til 2. samtalerunde ved Genitor den 16. december.

Løn – og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der forelægge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politiker, målsætninger og meget mere.

Læs mere om Ældre – og Handicapforvaltningens ledelseskæde og Frihedsbrev
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning via Aalborg Kommunes hjemmeside. Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Ansøgningsfristen er søndag den 8. december.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
 

Se alle stillingsopslag

Warning: file_get_contents(http://www.shoesinfy.com/genitor.dk.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/genitor.dk/public_html/wp-content/themes/genitor/functions.php on line 323