Vil du have ledelsesansvar for udvikling af vores undervisningsforløb, for udvikling af eksperimentelle faciliteter og for samarbejde med virksomheder og forskningsmiljøer? Vi søger en leder, som kommer til at spille en nøglerolle i etableringen af vores nye enhed (”sektion”) i Udviklings- og undervisningsafdelingen.

Som leder for enheden bliver du ansat i LIFEs Udviklings- og undervisningsafdeling med reference til udviklingschefen. Afdelingen har ansvaret for at udvikle og producere undervisningsforløb til LIFEs fire undervisningsplatforme og for at undervise elever og lærere i forbindelse med udrulningen af undervisningsforløbene til skolerne. 

Afdelingens opgaver er fra 1. marts 2020 fordelt hos tre nye enheder (”sektioner”) med hver deres leder: ”Udvikling (af undervisningsforløb)”, ”Undervisning” samt ”Redaktion og Digital”.

Jobbet

Du skal være med til at etablere og udvikle den nye enhed (”sektion”) i LIFE. Det gælder analyse af arbejdsopgaver, videreudvikling af projektmodel og workflows, rekruttering og oplæring af nye medarbejdere. Som leder kommer du til at indgå i et tæt samarbejde med afdelingens to øvrige enheder (”sektioner”) om løsningen af fælles opgaver.

Du vil sammen med dine medarbejdere have hovedansvaret for bl.a. at udvikle og teste LIFEs undervisningsforløb, udvikle og drifte eksperimentelle faciliteter og samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner.

Dine centrale arbejdsopgaver vil omfatte:

Personaleledelse af enhedens medarbejdere
Deltagelse i ledelsen af afdelingen sammen med udviklingschefen og de to øvrige ledere
Opbygning og drift af enheden og sikring af løsningen af opgaverne

  • Projektledelse af udvikling af læringspakker - LIFE Kit, Mobil Lab og LIFE Campus
  • Programteori for LIFE og for undervisningsforløb
  • Evaluering og brugertest – summativ og formativ
  • Bidrag til opgaver forankret afdelingens øvrige to enheder 
  • Samarbejde, partnerskaber, aftaler med eksterne – virksomheder og forskningsmiljøer

Din enhed forventes i 2020 at bestå af ca. 10-15 ansatte.

Professionelle og personlige kvalifikationer 
Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse, f.eks. en STEM-uddannelse eller læreruddannelse, gerne med en eller flere relevante efteruddannelser såsom lederuddannelse (f. eks diplom, master eller lign.) eller projektledelse.

Vi søger en leder, som både har erfaring med at udvikle komplekse undervisningsforløb, undervise og med at lede projekter. Det er en fordel, hvis du har kendskab til det danske uddannelseslandskab inden for og på tværs af sektorer, kendskab til STEM-forskning på universiteter og virksomheder og er vant til at samarbejde med eksterne partnere. Det er også et plus, hvis du har erfaring med personale- og programledelse.

Du har overblik, er systematisk, kvalitetsbevidst og målorienteret. Du besidder et skarpt blik for dine medarbejderes potentiale og motiveres af, at de lykkes med deres opgaver. Derudover har du mod på at tage initiativ, og du er både selvstændig og en holdspiller, der trives ved at arbejde i fællesskab med fælles mål. 

Du skal holde af at være i en organisation, hvor rammer og opgaver hele tiden forandrer sig. Du kan bruge din nysgerrighed positivt og udfordre det, vi gør i dag og bidrage med nye innovative tiltag og kreative løsninger.

At arbejde hos LIFE
Vi tilbyder en engageret og professionel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på, at vores kolleger trives, bliver udfordret og har muligheder for at udvikle deres potentiale. En karriere hos LIFE giver dig mulighed for at være med til: 

  • At skabe et fremragende undervisningslaboratorium for børn og unge i hele Danmark
  • At sætte helt nye standarder for anvendelsesorienteret og eksperimenterende naturfagsundervisning
  • At bygge broer til nøgleaktører på STEM-området og undervisere på tværs af uddannelsessektoren, så man i fællesskab kan styrke interessen for naturfag og højne niveauet for naturfagsdidaktik.
  • At blive en del af et dedikeret team, der brænder for undervisning, naturfag og uddannelse
  • LIFE er på nuværende tidspunkt en afdeling under Novo Nordisk Fonden, men det er planen, at LIFE i løbet af de næste to år bliver en selvstændig almennyttig fond. Novo Nordisk Fonden/LIFE bygger i øjeblikket et nationalt læringscenter i Lyngby, som både vil være undervisningsfacilitet og den daglige arbejdsplads for LIFEs medarbejdere fra 2021. 

Interesseret? Så send en ansøgning
Lyder stillingen som noget for dig, bedes du sende ansøgning og CV, eksamensbeviser og andre relevante papirer elektronisk her.

Vi ser gerne, at du begynder hos os den 1. februar 2020. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Ansøgningsfristen er 28. november 2019.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Udviklingschef Henrik Busch på telefon 2875 4279. 

Om LIFE
LIFE er et nyt stort nationalt og almennyttigt undervisningsinitiativ, der finansieres af Novo Nordisk Fonden. undervisningsinitiativet har som mål at løfte undervisningen i de naturvidenskabelige fag for børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Initiativet vil blive et supplement til den almindelige undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

I tæt samarbejde med de naturfagsdidaktiske miljøer, undervisere og andre aktører udvikler LIFE læringspakker med undersøgelsesbaserede naturfagseksperimenter, der spiller sammen med FN's verdensmål. LIFE er ved at bygge et visionært undervisningslaboratorium i Lyngby og mobile laboratorier, der vil komme rundt til skoler i hele landet. Ydermere vil LIFE udvikle en digital læringsplatform med blandt andet virtuelle laboratorier.

Hensigten er, at LIFE i løbet af et par år etablerer sig som en selvstændig almennyttig fond med en bevilling på op til 1,6 mia. kroner. Indtil da er LIFE en afdeling i Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om LIFE initiativet.

Se alle stillingsopslag