Brænder du for undervisning og ledelse? Vil du være med til at sikre, at flere børn og unge får styrket deres viden om og fascination af naturvidenskabens betydning og anvendelse markant? Så søger vi en leder, som kommer til at spille en nøglerolle i etableringen af vores nye enhed (”sektion”) for Undervisning. 

LIFEs mission er at bidrage til at løfte den naturvidenskabelige dannelse, styrke motivation og interesse for naturvidenskab og teknologi og styrke rekrutteringen til STEM-uddannelserne. 

Som leder for enheden ”Undervisning” bliver du ansat i LIFEs Udviklings- og undervisningsafdeling med reference til udviklingschefen. Afdelingen har dels ansvaret for at udvikle og producere undervisningsforløb til LIFEs fire undervisningsplatforme, dels for at undervise elever og lærere i forbindelse med udrulningen af undervisningsforløbene til skolerne. 

Afdelingen er vokset markant, og med henblik at styrke grundlaget for opgaveløsningen og personaleledelsen bliver afdelingen fra 1. marts 2020 organiseret i tre nyetablerede enheder (”sektioner”) med hver deres leder: ”Udvikling (af undervisningsforløb)”, ”Undervisning” samt ”Redaktion og Digital”.

Jobbet
Som leder af ”Undervisning” får du en unik mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af LIFE. Du skal stå i spidsen for at etablere og udvikle den nye enhed (”sektion”), herunder være med til at sikre udvikling af undervisningsmodeller og- forløb, analyse af arbejdsopgaver samt rekruttering og oplæring af medarbejdere i enheden.

Du bliver personaleleder for enhedens medarbejdere og vil sammen med dine medarbejdere have hovedansvaret for den undervisning, skolerne tilbydes af LIFE. Du får således en central rolle i udrulningen af LIFEs undervisningsforløb, der er afgørende for målsætningen om, at LIFE skal være med til at styrke undervisningen i de naturvidenskabelig fag for børn og unge i hele Danmark.

Du udgør sammen med udviklingschefen og lederne af de to øvrige enheder (”sektioner”) afdelingens ledelse. Du skal derfor være med til at tage et fælles ansvar for den samlede udvikling af afdelingen og indgå i et tæt samarbejde om løsningen af afdelingens fælles opgaver. I løbet af det kommende år bliver en af ledelsens væsentlige opgaver at udarbejde en langsigtet undervisningsstrategi.

Dine centrale arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Personaleledelse af de ansatte undervisere i enheden
 • Deltagelse i ledelsen af afdelingen med udviklingschefen og de to øvrige ledere
 • Opbygning og drift af enheden og sikring af løsningen af opgaverne: 
 • Undervisning af elever på LIFEs platforme: Mobil Lab og LIFE Campus
 • Vejledning og undervisning af lærere
 •  Intern kompetenceudvikling af undervisere
 • Udvikling af undervisningskoncepter/modeller
 • Undervisningsplanlægning
 • Bidrag til opgaver, der er forankret i afdelingens to øvrige enheder
 • Samarbejde, partnerskaber og aftaler med eksterne partnere, fx konsulenter og undervisningsinstitutioner.

Din enhed forventes i 2020 at bestå af ca. 10 medarbejdere, og vil i 2021 sandsynligvis vokse til i hvert fald 20 medarbejdere.

 

Professionelle og personlige kvalifikationer
Vi søger en leder, der gerne har hjerte for naturvidenskaberne og erfaring med ledelse, drift og planlægning af undervisningsaktiviteter. Du har undervisningserfaring, ligesom det er en fordel, hvis du har kendskab til det danske uddannelseslandskab inden for og på tværs af sektorer. Du har erfaring som personaleleder, og det er ligeledes et plus, hvis du har erfaring med projekt- og programledelse. Du har gode samarbejdsevner og er vant til at samarbejde med eksterne partnere – herunder gerne uddannelsesinstitutioner

Vi forventer ligeledes, at du har en relevant videregående uddannelse, f.eks. en STEM-uddannelse eller læreruddannelse – gerne supplereret med en lederuddannelse eller en projektlederuddannelse. 

Som person har du overblik, er systematisk, kvalitetsbevidst og målorienteret. Du besidder et skarpt blik for dine medarbejderes potentiale og motiveres af, at de lykkes med deres opgaver. Du er initiativrig, selvstændig og samtidig en holdspiller, der trives i et arbejdsfællesskab med fælles mål. 

Du skal holde af at være i en organisation, hvor rammer og opgaver hele tiden forandrer sig og løses i fællesskab. Du er nysgerrig af natur og kan udfordre det, vi gør i dag og bidrage med nye innovative tiltag og kreative løsninger. 

At arbejde hos LIFE
Vi tilbyder en engageret og professionel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på, at vores kolleger trives, bliver udfordret og har muligheder for at udvikle deres potentiale. En karriere hos LIFE giver dig mulighed for at være med til: 

 • At skabe et fremragende undervisningslaboratorium for børn og unge i hele Danmark
 • At sætte helt nye standarder for anvendelsesorienteret og eksperimenterende naturfagsundervisning
 • At bygge broer til nøgleaktører på STEM-området og undervisere på tværs af uddannelsessektoren, så man i fællesskab kan styrke interessen for naturfag og højne niveauet for naturfagsdidaktik.
 • At blive en del af et dedikeret team, der brænder for undervisning, naturfag og uddannelse

LIFE er på nuværende tidspunkt en afdeling under Novo Nordisk Fonden, men det er planen, at LIFE i løbet af de næste to år bliver en selvstændig almennyttig fond. Novo Nordisk Fonden/LIFE bygger i øjeblikket et nationalt læringscenter i Lyngby, som både vil være undervisningsfacilitet og den daglige arbejdsplads for LIFEs medarbejdere fra 2021. 

Interesseret? Så send en ansøgning
Lyder stillingen som noget for dig, bedes du sende ansøgning og CV, eksamensbeviser og andre relevante papirer elektronisk her.

Vi ser gerne, at du begynder hos os den 1. februar 2020. Der er tale om en fuldtidsstilling, og arbejdsstedet er foreløbigt i Tuborg Nord. I 2021 indvier vi en helt ny bygning i Lyngby.

Ansøgningsfristen er 28. november 2019. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Henrik Busch på telefon 2875 4279, eller associeret partner i Genitor Trine Schandorff på telefon 3141 0255. Genitor assisterer med rekrutteringen.

Om LIFE
LIFE er et nyt stort nationalt og almennyttigt undervisningsinitiativ, der finansieres af Novo Nordisk Fonden. undervisningsinitiativet har som mål at løfte undervisningen i de naturvidenskabelige fag for børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Initiativet vil blive et supplement til den almindelige undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

I tæt samarbejde med de naturfagsdidaktiske miljøer, undervisere og andre aktører udvikler LIFE læringspakker med undersøgelsesbaserede naturfagseksperimenter, der spiller sammen med FN's verdensmål. LIFE er ved at bygge et visionært undervisningslaboratorium i Lyngby og mobile laboratorier, der vil komme rundt til skoler i hele landet. Ydermere vil LIFE udvikle en digital læringsplatform med blandt andet virtuelle laboratorier.

Hensigten er, at LIFE i løbet af et par år etablerer sig som en selvstændig almennyttig fond med en bevilling på op til 1,6 mia. kroner. Indtil da er LIFE en afdeling i Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om LIFE initiativet.

Se alle stillingsopslag