Vil du være med til at sikre, at udviklingen af vores samfund og infrastruktur sker i samklang med miljø og natur? Kan du i samspil med andre myndigheder finde løsninger, der virker i virkelighedens verden? Har du mod på spændende ledelsesmæssige udfordringer? Så er du måske vores nye kontorchef til enheden Landskab og Skov i Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion.

Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse. Miljøstyrelsen er landsdækkende, og vi er ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor er med ca. 500 arbejdspladser flyttet til Odense. Vi er godt i gang med at opbygge en helt ny organisation, der bygger på et stærkt fundament fra den tidligere styrelse med en blanding af nye og erfarne medarbejdere. Styrelsen er præget af pionerånd, samarbejdskultur og fagligt engagement. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne, ører og hænder på natur og miljø i Danmark.

Enheden Landskab og Skov

Du bliver kontorchef i enheden Landskab og Skov. Dine ansvarsområder har fokus på Miljøstyrelsens forvaltningsopgaver med relation til det åbne land, fredning, fysisk planlægning og miljøvurderinger, hvor der er en stor kontaktflade til kommuner, fredningsnævn og bygherrer. Enheden, der har ca. 35 medarbejdere, inkl. en række studenter, samt 2 kontorchefer og en funktionsleder, rummer også opgaver omkring skovbrug, tømmerforvaltning og CITES. I fællesskab med enhedens ledelsesteam, der udover dig består af enhedens anden kontorchef og funktionslederen, skal du sørge for at udvikle enheden, så dens opgaver løses effektivt og spiller positivt sammen med de øvrige opgaver i Center for Rig Natur med fokus på dialog og effektiv forvaltning.

Landskab og Skov er en af 5 enheder i Center for Rig Natur, som hver især - og på forskellig vis - bidrager til at løfte centrets samlede opgaveportefølje. Centret har til opgave at sikre et fælles strategisk fokus og udvikle et højt fagligt vidensniveau på kerneopgaverne.

Flytningen af styrelsen til Odense har medført, at en del af medarbejderne i enheden er nyansatte. Sammen med enhedens anden kontorchef bliver en spændende og central del af din opgave derfor at sætte retning for opgaveløsningen, at udvikle en resultatorienteret virksomhedskultur og at skabe et fagligt fællesskab for medarbejderne.

Du får ledelsesansvar for knap 20 fagligt dygtige medarbejdere og en funktionsleder, og du skal sikre, at drift og udvikling går hånd i hånd. Du bliver en del af centrets chefgruppe, der har et fælles ansvar for at løse og udføre centrets opgaver. Chefgruppen refererer til direktionen, der har det overordnede ledelsesmæssige og organisatoriske ansvar for centret.

Kompetenceprofil

Vi forestiller os, at du:

  • Har relevant akademisk baggrund og erfaring fra et ministerie, en styrelse eller anden offentlig myndighed. Kendskab til det statslige område er en fordel, men ikke et krav
  • Har ledelseserfaring og er kompetent til at lede medarbejdere med forskellig faglig baggrund og kompetencer
  • Har indblik i offentlig forvaltning og indgående erfaring med myndighedsopgaver
  • Kan agere på et teknisk og juridisk kompliceret område, hvor andre myndigheder spiller en aktiv rolle
  • Er løsningsorienteret og har øje for at løsningerne også skal kunne fungere i den praktiske virkelighed
  • Kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt
  • Kan indgå i samarbejdet i et ledelsesteam samt bidrage aktivt til at udvikle enheden.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 på kr. 570.080 årligt i aktuelt niveau (oktober 2019). Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater.

Er du tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. For kontraktansatte er ansættelsesområdet Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet er Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte vicedirektør Christian Bruhn Rieper på telefon 2177 6999.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online, via dette link, ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 12.00.

Vi forventer at afvikle testforløb torsdag den 24. oktober og at holde samtaler med direktionen den 29. oktober. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Se alle stillingsopslag