Som uddannelsesleder går du forrest i et fagligt engageret videnmiljø, hvor vi uddanner fremtidens socialrådgivere, efter- og videreuddanner praktikere i regionen inden for det sociale område og forsker til gavn for praksis.

På socialrådgiveruddannelsen er vi i gang med at implementere en ny organisering, som bl.a. styrker den faglige fokusering hos vidensmedarbejderne og skaber større sammenhæng mellem de tre hovedopgaver: grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt forskning. Du bliver i den nye organisering en del af en matrixledelse med personaleansvar for underviserne på socialrådgiveruddannelsen i Roskilde.

Du vil få det faglige ansvar for ét af tre vidensområder (beskæftigelse, udsatte voksne eller børn og unge) på tværs af de tre campusser, hvor socialrådgiveruddannelsen udbydes fra Absalon.

På Professionshøjskolen Absalon er det vores ambition at levere engagerende undervisning, som motiverer de studerende til et aktivt studieliv med et stort læringsudbytte. En vigtig opgave som uddannelsesleder er derfor sammen med dine uddannelseslederkollegaer at lykkes med den nye organisering, og derved yderligere kvalitetssikre, professionalisere og fremtidssikre socialrådgiveruddannelsen.

Din profil

Du skal som uddannelsesleder både være leder for en gruppe akademisk uddannede medarbejdere og stå i spidsen for uddannelsens daglige drift og udvikling. Det er derfor væsentligt, at du kan genkende dig selv i følgende udsagn:

Erfaring med ledelse. Gennem din erfaring som personaleleder, evner du at lede selvstændige videnmedarbejdere med stærke kompetencer, forskelligartede opgaver og faglige profiler.

Har en inddragende ledelsesstil. Du er en tydelig leder med stærke relationelle kompetencer. Du kan finde løsninger i fællesskab med dine medarbejdere, og du lægger vægt på både at lytte, facilitere dialog samt at nå frem til en afklaring og skabe retning.

Brænder for både udvikling og den sikre drift. Du har et godt overblik og administrativ flair, som kan medvirke til at skabe gode rammer for en travl hverdag. Du evner både at styre driften, herunder bl.a. opgaveporteføljer, uddannelsesøkonomi og kvalitetssikring, samt at drive udviklingsprocesser.

Har en baggrund inden for socialområdet. Du har viden om eller erfaring fra det socialfaglige område, i fx en kommunal forvaltning, som du kan sætte i spil i udviklingen af socialrådgiveruddannelsen, og som du også kan trække på, når du skaber sammenhæng mellem de tre hovedopgaver: grunduddannelse, efter- og videreuddannelse og forskning.

Derudover forventer vi os, at du:

  • har en akademisk uddannelse. Det er en fordel hvis du har en PhD inden for det sociale felt, men det er ikke et krav
  • har interesse for og gerne viden om uddannelses- og forskningsområdet.

 

Dine arbejdsopgaver

Som uddannelsesleder vil du få personaleansvaret for 20 engagerede og dygtige medarbejdere, som bl.a. underviser ca. 500 socialrådgiverstuderende på Campus Roskilde. Konkrete arbejdsopgaver der skal løses kan bl.a. være:

Personaleledelse. Du skal som personaleleder være optaget af, at skabe højt engagement, hvor der er tydelige formål for opgaverne og samarbejdet. Du skal skabe overblik og gennemsigtighed i forhold til rammerne for undervisernes arbejde samt for opgavefordelingen.

Administrative og økonomiske driftsopgaver. Du har en væsentlig rolle i forhold til de administrative og økonomiske driftsopgaver i tilknytning til uddannelsesaktiviteter. Opgaverne omfatter blandt andet allokering, timeindberetning, økonomiansvar mv.

Implementering af ny organisering på socialrådgiveruddannelsen. Du forstår at navigere i de tre hovedopgaver og arbejder på at videreudvikle og skabe synergi mellem dem i uddannelsens vidensnetværk. Du understøtter medarbejderne i at lykkes i de tre hovedopgaver, som har forskellig karakter og derfor kræver noget forskelligt af den enkelte medarbejder. Du koordinerer og videndeler med dine uddannelseslederkollegaer på socialrådgiveruddannelsen med henblik på kvalitetssikring af uddannelsen.

Kvalitetssikring af uddannelsen. I den daglige drift er det vigtigt, at du mestrer den løbende dialog med uddannelsens undervisere og studerende og følger konstruktivt og systematisk op på evalueringer mm. Du skaber sammenhæng mellem de store ambitioner for uddannelsen og hverdagens undervisning. I 2020 skal Absalon institutionsakkrediteres, og det kommende år vil derfor også være præget af forberedelser hertil.

Dine kollegaer

Som ny uddannelsesleder bliver du en del af Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, der er et af syv faglige centre på Professionshøjskolen Absalon.

Centret består af en centerchef, fire uddannelsesledere og 72 medarbejdere, der arbejder med de to grunduddannelser i centeret, samt efter- og videreuddannelse og forskning og udvikling. Her arbejdes inden for det socialfaglige område og forvaltningsområdet. Absalon udbyder Socialrådgiveruddannelsen tre steder på Sjælland: Roskilde, Slagelse og Nykøbing F. Ud over socialrådgiveruddannelsen rummer centeret også administrationsbacheloruddannelsen.

Du kommer til at referere til centerchefen og bliver del af en lille, fagligt ambitiøs ledergruppe, der lægger vægt på at kombinere et målrettet resultatfokus med et godt arbejdsmiljø. Hos Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, vil du få et udviklende job med engagerede og motiverede lederkollegaer og fagligt dygtige medarbejdere.

Sådan ansøger du

  • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område og der er mulighed for at forhandle tillæg i henhold til Ny løn.
  • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder senest den 1. december 2019.
  • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Centerchef Turid Eikeland, på telefon 72483176 eller mail tei@pha.dk.
  • Ansøgning og relevante bilag sendes senest den 30. september 2019 via dette link
  • Vi forventer at afholde 1. samtale den 8. oktober 2019 og 2. samtale den 24. oktober 2019. Der vil til 2. samtale blive foretaget personlighedstest.

 

Om Absalon

Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution med 11 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på i alt otte byer i regionen.

Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner.Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads.

Vi er 750 medarbejdere, og vi har 8.300 studerende på vores uddannelser og 3.500 i efter - og videreuddannelse.

Se alle stillingsopslag