Et vigtigt job i det danske sundhedsvæsen

 

Styrelsen for Patientklager, Aarhus behandler klager fra patienter og deres pårørende vedrørende sundhedsfaglig behandling. Styrelsen sikrer såvel patienters som de indklagedes retssikkerhed. Styrelsen har kompetence til selvstændigt at træffe afgørelse i disse sager. Herudover er styrelsen sekretariat for en række nævn inden for sundhedssektoren.

 

Styrelsen for Patientklager blev etableret 1. juli 2018 og placeret i Aarhus i forbindelse med regeringens plan ”Bedre Balance II”. Udflytningen er gennemført succesfuldt. Der er p.t. ca. 230 medarbejdere i styrelsen samt tilknyttet 500 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.

 

Strategisk Styring

Styrelsen for Patientklager har høje ambitioner for udvikling af styrelsen. Kontoret – Strategisk Styring har en væsentlig og overordnet rolle for at sikre, at denne ambition kan realiseres.

 

Du skal initiere og understøtte en forandrings- og udviklingsdagsorden. Du skal således medvirke til at skabe beslutningsgrundlag og rammer for udvikling, forenkling og effektivisering af sagsbehandlingen på et fortsat højt juridisk og sundhedsfagligt niveau.

 

Minister-, departements- og direktionsbetjening samt kommunikation og pressehåndtering er nogle af kontorets andre væsentlige opgaver. Budgettering og finansiel controlling er sammen med tilpasning og udvikling af styrelsens infrastruktur nogle af de øvrige spændende opgaver, kontoret har ansvaret for.

 

Kontoret er velfungerende, men fortsat under opbygning. Du bliver chef for ca. 15 medarbejdere, der repræsenterer en bred palette af fagligheder. Du bliver en del af styrelsens chefgruppe og kommer til at referere til direktør Lizzi Krarup Jakobsen.

 

En strategisk tænkende og operationel personaleleder

Du er stærk analytisk og helhedstænkende, er en god kommunikator, og du evner at medvirke til at sikre, at hele organisationen kontinuerligt har øje for helheden og kerneopgaven. Du er udadvendt, imødekommende og trives med at være katalysator for samspil og samarbejde både eksternt og internt. Og så mestrer du både leadership og management.

 

Du har ledererfaring, gerne sekretariatserfaring fra en politisk ledet organisation samt erfaring med produktionsstyring og driftsoptimering.

 

Du har en akademisk uddannelsesmæssig baggrund (gerne samfundsvidenskabelig), eller du har faglige kompetencer, der ækvivalerer hermed.

 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen så læs mere om stillingen i job- og personprofilen, som du finder her. Du er også velkommen til at kontakte direktør Lizzi Krarup Jakobsen, Styrelsen for Patientklager, tlf. 2543 1680 eller chefkonsulent Evald Eriksen, Genitor, tlf. 4057 8708.

 

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2019 eller hurtigst muligt derefter. Ansøgningsfristen udløber søndag den 29. september 2019. Der vil finde første samtaler sted den 7. oktober og anden samtaler den 24. oktober. Imellem de to samtalerunder vil der i perioden den 8. – 10. oktober være testforløb hos Genitor.

 

Du kan søge stillingen på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside www.stpk.dk.

 

 

 

Se alle stillingsopslag