Kongernes Samling søger en dynamisk, velkommunikerende og udviklingsorienteret chef til en nyoprettet stilling som økonomichef.

Kongerens Samling er i en rivende udvikling, hvor det stadig større antal gæster og projekter stiller store krav til institutionens økonomistyring og IT-systemer.

Ansvarsområde

Økonomichefen har ansvar for varetagelse af økonomi- og regnskabsfunktionen samt IT i den nyoprettede økonomi- og IT-afdeling og vil have personaleansvar for en dygtig gruppe af medarbejdere knyttet til funktionerne.

Arbejdsopgaver

Den nye økonomichef skal sikre en professionel og strømlinet økonomi- og regnskabsfunktion, herunder bl.a. afstemning, likviditetsstyring, afrapportering til museumsdirektør og direktion, samt koordinere og udvikle arbejdet internt i afdelingen. IT har en større og større indflydelse på infrastruktur og effektiv opgaveløsning, og det er derfor økonomichefens opgave at sørge for at IT-området fungerer optimalt. Det forventes yderligere, at økonomichefen bidrager aktivt til implementering af museets strategi, handlingsplaner, analyser og beslutningsoplæg.

Faglige og personlige kvalifikationer

  • Regnskabsuddannet eller tilsvarende relevant uddannelse
  • Stor rutine i brug af Excel og Navision
  • Analytiske evner
  • Erfaring med personaleledelse, herunder evne til at koordinere og uddelegere opgaver
  • Gode skriftlige og kommunikative kompetencer
  • Gerne erfaring fra ledelse i en større økonomifunktion
  • Tænker kommercielt og er kundeorienteret
  • Skal kunne skabe rammerne for en god faglig og professionel kultur i afdelingen med fokus på timing og kvalitet.

Den rette person besidder en personlig autoritet og kan dermed vinde respekt og forståelse både internt og eksternt, samt forstår at inddrage medarbejdernes ressourcer på tværs af afdelingen. Er derudover udpræget struktureret, har overblik, styr på detaljer og en proaktiv tilgang samt ser muligheder for optimering.

Økonomichefen vil referere direkte til museumsdirektøren og indgå som en stabsfunktion til denne.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte museumsdirektør Thomas C. Thulstrup på telefon 33186040 eller på mail tct@kosa.dk eller konsulent Anne Schødts, Genitor, på as@genitor.dk eller 42775011.

Løn

Løn efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist

Mandag den 23. september 2019 kl. 12. Ansøgning uploades neden for.

Første samtale vil blive afholdt 25. september og 2. samtale den 30. september 2019. I den mellemliggende periode vil der blive foretaget personlighedstest ved Genitor.

Kongernes Samling

Kongerens Samling er organisationen bag museerne på Amalienborg og Rosenborg. I de to museers sale og skatkamre møder man kostbare genstande og kunstværker, der fortæller om den danske kongelige historie, og giver et enestående indblik i livet for Danmarks konger og dronninger – menneskene bag det danske monarki. Vi er en arbejdsplads i rivende udvikling og få dage er ens. Se mere på www.kosa.dk

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag