Har du politisk tæft og er begejstret for at udvikle hele 0 til 18-års området. Er du visionær, kan skabe sammenhæng og følge forandringer til dørs? Evner du at balancere proces og styring for at nå i mål med politikernes ambitiøse planer? Formår du at motivere og sætte retning og bidrage til at skabe gode rammer for vores børn og unge? Og kan du stå i spidsen for lederne på hele børne- og ungeområdet? Så er du vores nye børne- og ungechef.


Vallensbæk er en kommune, der har store ambitioner på børne- og ungeområdet, og som arbejder målrettet på at skabe læring og trivsel blandt vores børn og unge. Kommunens udviklingsstrategi har en række ambitiøse mål på børne- og ungeområdet, og som chef bliver din hovedopgave at omsætte de politiske mål til konkrete indsatser.


I udviklingsstrategien har vi taget udgangspunkt i borgernes behov, og det betyder, at vi har et udefra og ind-perspektiv på alt det, vi laver – og husker at vi er her for borgernes skyld. Helt konkret betyder det, at vi ønsker at levere høj kvalitet og møder både børn og forældre med åbenhed og et smil. Derfor er det vigtigt, at vores børne- og ungechef arbejder med et udefra og ind-perspektiv, hvad enten det handler om forældresamarbejde, åben skole eller dagtilbudsreform og er villig til at udfordre fagligheden, når det er nødvendigt.


Du skal ville noget med børne- og ungeområdet og kunne lede forandringer og selv gå med hele vejen, indtil vi er i mål og har implementeret i bund. Du skal være initiativrig og fagligt inspirerende, være på forkant med trends og i stand til at omsætte din viden til løsninger og strategiske initiativer, som matcher ambitionerne i vores udviklingsstrategi.


Du skal have en ”hands on”- tilgang til jobbet og have detaljeret indsigt i både udviklings- og driftsopgaver. Du skal have indgående kendskab til de strategiske og organisatoriske aspekter på børne- og ungeområdet og bliver ansvarlig for at gennemføre den vigtige kommunikation både til og fra interessenter. Det indebærer møder og inddragende processer med børn, unge, forældre samt ledere og medarbejdere. Derfor er det altafgørende, at du har situationsfornemmelse og en vis robusthed.


Som chef får du en central rolle i forhold til den politiske behandling og får en tæt relation til det politiske niveau. Det er derfor en forudsætning, at du har en god portion politisk tæft og kan balancere mellem ledelse på tværs af både organisation, faglighed og den politiske dagsorden. Vores børne- og ungechef skal understøtte helhedstænkningen på 0 til 18–års området og derigennem udvikle både skole, dagtilbud, ungdomsskole, musikskole og administration i sammenhæng og inden for vores distriktsmodel.


Du bliver chef i en nærværsorganisation, hvor vi leder ud fra værdierne nærvær, dialog og tillid. For os handler det bl.a. om bevidste ledelsesvalg, handlekraft, relationer, transparens og god personaleledelse. Vores størrelse er vores styrke, for vi har kort vej fra idé til handling. Vi er en kommune, der kan meget i fællesskab, så du skal trives med, at folk interesserer sig for dit ledelsesrum.


Stillingens opgaver og indhold

Fører din ledelse til velfærd for borgerne? Det spørgsmål skal du kunne svare bekræftende på. Vi insisterer på, at borgerne skal være i centrum. Dine vigtigste opgaver bliver:

 • Implementering af visionerne i udviklingsstrategien – og prioritering af indsatserne, så der skabes ejerskab og øget kvalitet i børnelivet
 • Implementering af et udefra og ind-perspektiv i hverdagen på børne- og ungeområdet
 • Videreudvikling af projekt ”Åben skole”, hvor vi åbner dørene til skolerne og inddrager forældre, erhvervsliv, foreningsliv og øvrige interessenter endnu mere
 • Videreudvikling af det dialog- og tillidsbaserede samarbejde mellem forældre og skoler og dagtilbud
 • Fokus på udvikling af tidlige indsatser, der kan gøre en forskel på den lange bane - via den stærke, systematiske struktur, der allerede er skabt på området
 • At sikre den bedste brobygning fra dagpleje til daginstitution, til skole og fritidsordning og videre til uddannelse og fokus på inddragelse af kultur- og fritidsaktiviteter
 • At arbejde med at nå vores ambitiøse mål for vores elevers afgangsprøveresultater, så de er blandt de 25% bedste kommuner
 • Implementering af dagtilbudsreform og nye pædagogiske lærerplaner – og udnyttelse af potentialet i de eksisterende tiltag, blandt andet profilpædagoger
 • At have fokus på udviklingen af fremtidens folkeskole, ungdomsskole, musikskole og klubtilbud – hvordan skal de se ud, og hvad skal de kunne i fremtiden?
 • At udvikle digitale løsninger på området, herunder arbejdet med den digitale skole
 • Udviklingsplaner for arbejdet med inklusion
 • Udvikling af arbejdet med tosprogede børn
 • Betjening af Børne – og kulturudvalget, herunder møder med udvalgsformanden.


Dine kvalifikationer

Vi ønsker en chef, som ”kan, vil og tør” sætte sig selv og sin viden i spil på en anerkendende måde, og som samtidig formår at skabe nærvær og gode relationer i resten af organisationen.


Vi forventer, at du er ambitiøs på opgavernes og kommunens vegne og er en tillidsskabende leder, der kan få andre til at yde deres optimale. Din ledelse er præget af ordentlighed, empati, synlighed, overblik og helhedssyn med blikket på mål, proces, prioritering og retning.


Vi søger derfor en chef, der

 • Kan motivere og skabe følgeskab gennem sin autoritet og gennemslagskraft
 • Er proaktiv, visionær og tænker i helheder
 • Mestrer balancen mellem proces og styring
 • Er dynamisk, udviklingsorienteret og udadvendt
 • Har økonomisk forståelse og kan optimere inden for rammerne på et stort driftsområde
 • Kan sætte retning, stå fast og implementere i bund
 • Har politisk tæft, situationsfornemmelse og blik for den politiske dagsorden
 • Har stærke kommunikative og relationelle kompetencer
 • Har erfaring med ledelse af ledere
 • Inviterer til dialog og skaber legitimitet og tydelighed ud i organisationen.


Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, et indgående kendskab til børne- og ungeområdet samt relevant ledelseserfaring.


Vi forventer, at dine ledelseskompetencer matcher vores krav til god ledelse, der bl.a. fremgår af ledelsesgrundlaget for Vallensbæk Kommune.


Du kan læse mere i job- og personprofilen (Pdf).


Om løn og ansættelsesvilkår

Ansøgningsfrist: søndag den 29. september 2019. Du kan søge stillingen via dette link.


Ansættelsen sker inden for rammerne af Aftale om aflønning af chefer. Lønniveauet forventes at være ca. kr. 730.000 årligt + pension.


Hvis du har spørgsmål og vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunaldirektør Anette Laustsen på AJL@vallensbaek.dk eller 4797 4060.


Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos partner i konsulenthuset Genitor, Martin Isenbecker på telefon 2565 9231 eller mail martin.isenbecker@genitor.dk.

Se alle stillingsopslag