Vil du stå i spidsen for ældreområdet i Vallensbæk og være med til at udvikle en unik hjemmepleje? Brænder du for ledelse, og kan du skabe gode samarbejdsrelationer gennem tydelig og anerkendende kommunikation? Formår du at motivere og sætte fælles retning og bidrage til at skabe gode rammer for vores borgere? Så læs videre!

Vi er en kommune, der sætter livskvalitet i et godt og sundt liv højt, og vi har store ambitioner. Kommunalbestyrelsen har i udviklingsstrategien sat en række ambitiøse mål for ældreområdet, som vi håber, at du har lyst til at hjælpe med at nå. Vores nuværende ældrechef er netop gået på pension, og derfor søger vi en ny visionær chef, der kan arbejde videre med at realisere vores mål og visioner.

I udviklingsstrategien tager vi udgangspunkt i vores borgeres og pårørendes behov, og det betyder, at vi har et udefra og ind-perspektiv på alt det, vi laver – og husker, at vi er her for borgernes skyld. Helt konkret betyder det, at vi ønsker at levere høj kvalitet og møder både borgere og pårørende med åbenhed og et smil. Derfor er det vigtigt, at vores nye ældrechef arbejder udefra og ind og prioriterer dialogen med borgere og pårørende højt.

Du bliver chef i en nærværsorganisation, hvor vi leder ud fra værdierne nærvær, dialog og tillid. For os handler det bl.a. om bevidste ledelsesvalg, handlekraft, relationer, transparens og god personaleledelse. Vores størrelse er vores styrke, fordi vi har kort fra idé til handling. Vi er en kommune, der kan meget i fællesskab, så du skal trives med, at folk interesserer sig for dit ledelsesrum.

Du skal have en ”hands on”-tilgang til jobbet og have detaljeret indsigt i både udviklings- og driftsopgaver. Du skal have indgående kendskab til de strategiske og organisatoriske aspekter på hele ældreområdet og bliver ansvarlig for at gennemføre den vigtige kommunikation både til og fra interessenter. Det indebærer møder og inddragende processer med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere. Derfor er det altafgørende, at du har situationsfornemmelse og en vis robusthed. Samtidig skal du være fagligt inspirerende, på forkant med trends og i stand til at omsætte din viden til løsninger, som matcher ambitionerne i vores udviklingsstrategi.

Du trives med at lede forandringer og formår at flytte organisationen fra en tænkning til en anden. Du har mod på faglige udfordringer og er nysgerrig på ny teknologi og parat til at udfordre fagligheden, når det er nødvendigt.

Stillingens opgaver og indhold

Fører din ledelse til velfærd for borgerne? Det spørgsmål skal du kunne svare bekræftende på. Vi insisterer på, at borgerne skal være i centrum. Dine vigtigste opgaver bliver:

 • Implementering af visionerne i udviklingsstrategien
 • Implementering af vores udefra og ind-perspektiv i hverdagen på hele ældreområdet
 • Videreudvikling af vores pårørendeindsats
 • At arbejde målrettet med en høj tilfredshed hos borgere, som afspejles i de kommende tilfredshedsundersøgelser
 • At gå aktivt ind i arbejdet for at finde løsninger på udfordringerne inden for rekruttering og branding af ældreområdet
 • At stå i spidsen for en den igangværende indsats for at nedbringe sygefraværet blandt de ansatte på ældreområdet
 • Betjening af Social og Sundhedsudvalget, herunder møder med udvalgsformanden
 • Overordnet ansvar for økonomien på ældreområdet i samarbejde med direktøren.

Dine kvalifikationer

Vi ønsker en chef, som ”kan, vil og tør” sætte sig selv og sin viden i spil på en anerkendende måde, og som samtidig formår at skabe nærvær og gode relationer i resten af organisationen.

Vi forventer, at du er ambitiøs på opgavernes og kommunens vegne og er en tillidsskabende leder, der kan få andre til at yde deres optimale. Din ledelse er præget af ordentlighed, empati, synlighed, overblik og helhedssyn med blikket på mål, proces, prioritering og retning.

Vi søger derfor en chef, der

 • Kan motivere og skabe følgeskab gennem sin autoritet og gennemslagskraft
 • Er proaktiv, visionær og tænker i helheder
 • Er dynamisk, udviklingsorienteret, udadvendt og synlig i hele organisationen
 • Har god økonomisk forståelse og derfor forstår at optimere og prioritere inden for de økonomiske rammer på et stort driftsområde
 • Kan sætte retning, stå fast og implementere i bund
 • Har politisk tæft og en god situationsfornemmelse og blik for den politiske dagsorden
 • Har stærke kommunikative og relationelle kompetencer, som både kan bruges i små og store grupper Har erfaring med ledelse af ledere
 • Inviterer til dialog og skaber legitimitet og tydelighed ud i organisationen.

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, et indgående kendskab til ældreområdet samt relevant ledelseserfaring.

Vi forventer, at dine ledelseskompetencer matcher vores krav til god ledelse, der bl.a. fremgår af ledelsesgrundlaget for Vallensbæk Kommune.

Du kan læse mere i job- og personprofilen (Pdf).

Om det praktiske

Ansøgningsfrist: søndag den 29. september 2019. Du søger stillingen via dette link.

Ansættelsen sker inden for rammerne af Aftale om aflønning af chefer. Lønniveauet forventes at være ca. kr. 730.000 årligt + pension.

Hvis du har spørgsmål og vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunaldirektør Anette Laustsen på AJL@vallensbaek.dk eller 4797 4060.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos partner i konsulenthuset Genitor, Martin Isenbecker på telefon 2565 9231 eller mail martin.isenbecker@genitor.dk.

Se alle stillingsopslag