Kunne du tænke dig at opbygge og lede en indkøbsenhed i en af landets største forvaltninger? Er du kommercielt tænkende, og kan du navigere i en politisk organisation, så er du måske vores nye indkøbschef.

Du skal være motiveret af at opbygge en ny enhed og af at professionalisere indkøb på tværs af en stor organisation. Du skal evne og ville lykkes med dine mål via et konstruktivt samarbejde med de mange kolleger baseret på gode, transparente og effektive rammer samt kompetent og en tillidsvækkende understøttelse, der respekterer faglighederne i forvaltningen. Du skal være motiveret af at nå de økonomiske målsætninger i en faglig kompleks organisation, hvor det vigtigste er at få leveret de bedst mulige ydelser til borgerne inden for de økonomiske, juridiske og politiske rammer.

Socialforvaltningen køber ind for ca. 1,8 mia. kr. om året. Heraf udgør køb af døgn- og dagtilbudspladser ca. 900 mio. kr. Som led i forvaltningens effektiviseringsmål skal der i de kommende år ske en markant reduktion af de samlede udgifter på Socialforvaltningens indkøb hos private leverandører, regioner og andre kommuner uden at svække den faglige kvalitet af ydelserne til borgerne. Forvaltningen etablerer derfor en kommerciel indkøbsfunktion i Socialforvaltningen, som indkøbschefen skal stå i spidsen for.

Stillingen
Du får ansvaret for opbygning af en central indkøbsenhed i Socialforvaltningen og for at professionalisere indkøbsområdet på tværs af forvaltningen. Enheden er i første omgang normeret til fem personer inkl. indkøbschefen. Afhængigt af resultaterne kan det blive relevant at udvide.

Socialforvaltningens indkøbsprocesser og -organisation er i dag ikke strømlinet eller koordineret, og der vurderes at være et væsentligt økonomisk potentiale på et tocifret millionbeløb årligt. Indkøbschefens succeskriterium er at indfri disse potentialer under hensyntagen til kvaliteten af forvaltningens ydelser til borgerne.

Indkøbsfunktionen skal sikre professionalisering af indkøbsområdet via effektive indkøbsarbejdsgange, styrkede forhandlingskompetencer, efterspørgselsstyring, markedsafprøvning, kontraktstyring og mere konsistent brug af indkøbssystemerne.

Indkøbsfunktionen vil være rammesættende og understøttende i forhold til forvaltningens enheder, der også fremover vil foretage langt hovedparten af indkøbene. Indkøbsfunktionen skal derfor i høj grad evne at lykkes via andre.

Indkøbsfunktionen vil endvidere få en vigtig rolle i forhold til at indgå i og understøtte det tværgående indkøbssamarbejde i Københavns Kommune, som bliver styrket i de kommende år.

Indkøbschefen vil have en meget udadvendt rolle både i Socialforvaltningen, i Københavns Kommune og i forhold til markedet, da der er mange interessenter forbundet med Socialforvaltningens indkøb.

Indkøbschefen refererer til kontorchefen for Regnskab og Kontrakt, som er et af de centrale kontorer i Socialforvaltningen, beliggende i Bernstorffsgade 17.

Om dig
Vi forventer, at du

  • har en relevant videregående uddannelse
  • har omfattende erfaring med indkøb, forhandling og leverandørstyring fra en større, politisk styret organisation • har erfaringer med ledelse; evt. via ledelse af større projekter
  • har relationelle kompetencer, der hjælper dig i samarbejdet om at nå i mål med opgaverne
  • er selvstændig ift. planlægning og prioritering af dine arbejdsopgaver
  • kommunikerer godt og motiverende både skriftligt og mundtligt
  • er hjælpsom og i besiddelse af godt humør med lyst til at bidrage positivt til de indkøbsmæssige opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og forventes indplaceret som chefkonsulent med mulighed for forhandling af tillæg.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og til tiltrædelse snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Socialforvaltningen skaber effektive fremskridt til gavn for borgerne i kommunen. På kk.dk kan du læse mere om Københavns Kommune og Socialforvaltningens arbejdsområder.

Du kan få mere at vide om jobbet og arbejdspladsen ved at kontakte kontorchef Lone Berner Wolff på 2498 1045 eller Jens Marcussen, Genitor, på 3141 0587.

Søg stillingen via dette link senest søndag den 22. september 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. september 2019, og 2. samtale forventes afholdt den 27. september 2019. Der er et testforløb hos Genitor mellem samtalerne.

Om Socialforvaltningen
Socialforvaltningen i Københavns Kommune er landets største socialforvaltning og har ansvaret for kommunens tilbud til københavnere med særlige behov, herunder borgere med handicap, sindslidelse, misbrug eller hjemløseproblematikker og udsatte børn, unge og deres familier. Socialforvaltningen har over 200 arbejdspladser og godt 8.000 medarbejdere samt et samlet budget på ca. 5,8 mia. kr.

Socialforvaltningens mission er at bidrage til, at alle københavnere – uanset livsvilkår – får mulighed for at udnytte egne ressourcer samt udfolde og realisere egne potentialer bedst muligt.

Se alle stillingsopslag