Roskilde Kommune er med knap 88.000 indbyggere Region Sjællands største kommune, og den er et attraktivt vækst- og udviklingsområde med mange meget iøjnefaldende styrker. Roskilde har med rette ambitioner om at være en af landets førende kommuner, og ambitionerne gælder for hele den kommunale forvaltning.

Som ny HR- og Byrådssekretariatschef får du en meget central dobbeltrolle. Du skal være med til at rådgive og betjene den politiske ledelse, så denne kan træffe beslutninger på et sikkert grundlag og udøve reelt politisk lederskab. Og du skal være med til at sikre, at medarbejderne – som kommunens vigtigste ressource – oplever Roskilde som en attraktiv arbejdsgiver med arbejdspladser, hvor de trives og får mulighed for at bruge og udvikle deres kompetencer.

Du bliver chef for et velfungerende område, der har 44 meget kompetente og selvstændige medarbejdere. Du refererer til kommunaldirektøren, og du indgår i kommunens tværgående strategiske chefgruppe.

Vi forventer, at du som ny HR- og Byrådssekretariatschef har et solidt kendskab til styrelsesloven og forvaltningsloven, og at du har ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation. Du kan læse mere om stillingen og de specifikke krav og forventninger til den nye HR- og Byrådssekretariatschef i en uddybende job- og personprofil (Pdf).

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune, tlf. 2010 6688 eller partner Henning Meldgaard Nielsen, Genitor, tlf. 3141 0563. Se også www.roskilde.dk for information om Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune tilbyder overenskomstansættelse på cheflønsaftalen, og lønniveauet er ca. 750-800.000 kr. ekskl. pension.

Du kan søge stillingen neden for. Ansøgningsfristen udløber den 26. september 2019. I forbindelse med ansættelse indhentes straffeattest.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag