Brænder du for den nationale sundhedsdagsorden, og er du ambitiøs på borgere og patienters vegne? Vil du være med til at udvikle Region Midtjylland indenfor fx klima, bæredygtig omstilling, uddannelse og mobilitet? Vil du være en del af topledelsen i en af landets største og mest ambitiøse regioner? Brænder du for at stå i spidsen for såvel driftsområder som fælles stabsfunktioner? Så er stillingen som koncerndirektør ledig til besættelse.

Region Midtjylland

Region Midtjylland er landets næststørste region med 1,3 mio. indbyggere, et budget på ca. 30 mia. kr. og mere end 30.000 ansatte svarende til cirka 26.000 fuldtidsansatte.

Region Midtjylland varetager en lang række vigtige sundheds- og velfærdsopgaver – opgaver i forhold til miljø, kollektive trafik, udvikling i landdistrikter, uddannelse, kultur, grøn omstilling – og skal være med til at løse opgaverne i den offentlige sektor samt bistå med at håndtere de samfundsmæssige udfordringer.

Direktionen

Den samlede direktion består af en regionsdirektør og to koncerndirektører. Direktionen ønsker at arbejde med udgangspunkt i et fælles tværgående fokus på hele organisationen og opgaveløsningen. Det betyder, at samarbejde og fællesskab er i centrum, samt at direktionen prioriterer på, at Region Midt leverer de bedst mulige opgaveløsninger til borgerne og samarbejdsparter på tværs af afdelinger og sammen med eksterne samarbejdspartnere.

Koncerndirektøren er:

  • Direktionsansvarlig for fælles stabsfunktioner: Koncernøkonomi, Indkøb & Medicoteknik, Koncern HR og Koncern Kvalitet.
  • Direktionsansvarlig for driftsområderne: Præhospital, Regional Udvikling og Psykiatri & Social.
  • Ansvarlig for politisk udvalgsbetjening af Psykiatri- & Socialudvalget og udvalg for Regional Udvikling.

Attraktionen i stillingen

Du får her muligheden for at blive en del af topledelsen i en af landets største og mest ambitiøse regioner. Du bliver en del af en stor organisation spækket med kompetente ledere og dygtige energiske medarbejdere, der hver dag arbejder for, at regionens borgere får de allerbedste og mest relevante tilbud.

Du får muligheden for at indgå i en ny ledelsesmæssig organisering, hvor samarbejde, fællesskab, mod og eksekvering er nøgleord, hvor fokus ligger på kvalitet og udvikling, og hvor barren er sat højt. Her mødes mennesker, og det formelle går hånd i hånd med det uformelle og det uhøjtidelige. Her er ledelsesmæssigt højt til loftet og plads til både dialogen og diskussionen.

Opgaven

I stillingen er der to overordnede opgaver. Den ene er at sikre, at driftsområderne leverer på kerneopgaverne til borgerne og samtidig ambitiøst arbejder med udvikling og innovation. Den anden er at sikre, at stabsområderne på topprofessionel vis understøtter hele organisationens opgaveløsning og bidrager med tværgående udviklingskraft – herunder også til transformation af hele sundhedsvæsenet.

Din baggrund

Du kommer med en relevant uddannelse, markant topledelseserfaring fra en politisk ledet organisation og med et brændende ønske om at indgå i ledelsen af en central del af Danmarks sundhedsvæsen. Du er samarbejdende, tillidsfuld og bedriver ledelse med stor respekt for kerneydelsen og for den daglige praksis.

Den videre proces

Du kan læse mere om stillingen, den ønskede profil og processen i job- og personprofilen her. Ansøgningsfristen er mandag den 30. september kl 24.00.

Du er velkommen til at kontakte regionsrådsformand, Anders Kühnau, på tlf. 2360 2768 eller regionsdirektør, Pernille Blach Hansen, på tlf. 7841 0020/4026 8056 med henblik på uddybende spørgsmål. Ligeledes kan du kontakte chefkonsulent i Genitor, Jesper Lund Madsen, på tlf. 2289 8525 eller partner i Genitor, Jens Marcussen, på tlf. 3141 0587 for en fortrolig dialog om stillingen.

Du kan søge stillingen på via Region Midtjyllands hjemmeside.

Se alle stillingsopslag