Vil du stå i spidsen for at videreudvikle fremtidens København, som er på vej mod en ny liga af storbyer. Og vil du være med til at sikre, at København fortsat er en velfungerende by for københavnere og erhvervslivet samt byens gæster og brugere?

Som ny direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen bliver du, som en del af direktionen, det strategiske omdrejningspunkt i forvaltningen. Du refererer til den administrerende direktør og indgår i en ledelse, der tager fælles ansvar for at sikre en sammenhængende opgaveløsning på tværs af forvaltning og kommune. Udover strategisk ledelse af forvaltningen, forventes du at sætte klar retning og sikre en effektiv styring og udvikling. Derudover spiller du en central rolle, når forvaltningens vision skal omsættes til en by med liv, kant og ansvar.

Teknik- og Miljøforvaltningen står aktuelt overfor en række store udfordringer, som bliver den nye direktions altoverskyggende prioritet at få rettet op på. Der er politisk og administrativt truffet en række beslutninger, der påvirker hele organisationen, og som direktionen vil have stor opmærksomhed på at håndtere.

Af andre væsentlige opgaver er igangsættelse, implementering og afslutning af tværgående projekter samt betjening af det politiske niveau. Forvaltningen er i berøring med mange af byens borgere og er ofte under stor offentlig og politisk bevågenhed. Som direktør bidrager du til at sikre, at københavnere, erhvervsliv og byens brugere oplever en professionel, serviceminded kommune med et højt fagligt niveau, ligesom du bidrager med god embedsmandsførelse og politisk tæft.

Vi søger en direktør med solid ledererfaring og erfaring som rådgiver og strategisk sparringspartner for en politisk ledelse. Du er nytænkende, modig og resultatorienteret, og du evner at styrke sammenhængskraften og forvaltningens opgaveløsning gennem tydelig kommunikation, samarbejde og videndeling. Din ledelsesstil er delegerende, åben og inddragende.

Se den uddybende job- og personprofil her (pdf). Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte administrerende direktør, Søren Wille, på tlf. 2491 5740 eller partner i Genitor, Tina Overgaard, på tlf. 3141 0582.

Ansøgningsfrist udløber søndag den 8. september, søg stillingen via dette link.

Læs mere om Københavns Kommune og forvaltningen på www.kk.dk.

Se alle stillingsopslag