Leder til omorganisering og udvikling af genoptræning i Københavns Kommune

 Vil du stå i spidsen for at udvikle genoptræningsindsatsen i København, og har du evner for og mod på en forandringsproces? Så er du måske vores nye leder.

     

Københavns Kommunes borgere har meget forskellige behov, også når det kommer til genoptræning. Vi vil gerne sikre, at endnu flere københavnere får den genoptræning, de har behov for, uanset hvor i byen, de bor. Vi ønsker at gøre en særlig indsats mod ulighed i sundhed og vil derfor være bedre til at levere genoptræning på en individuelt tilpasset måde, som tilgodeser borgernes hele liv og kompleksiteten i byens indbyggergrupper. Derfor har kommunen iværksat en organisationsændring af sundhedshusene, blandt andet i form af en ændret ledelsesstruktur.

Vi søger en ny leder, der sammen med en nyansat kollega, vil være med til at få den endelige organisering på plads. Der forestår en omfattende organisationsudviklingsproces og en spændende ledelsesopgave, hvor drift og udvikling skal gå hånd i hånd for at opfylde kommunens strategiske mål.

Opgaven bliver at styrke genoptræningsindsatsen ved at sikre mere organisatorisk robusthed, og samtidig skal der tilbydes attraktive forløb og indsatser, således at flest mulige tager imod tilbuddene.

Vi tilbyder derfor en udfordrende stilling til at lede de mange dygtige og dedikerede medarbejdere, der allerede i dag arbejder med genoptræning.

       

Hvem er du og hvad skal du lave?

Som leder skal du koble de politiske målsætninger med den daglige praksis, hvor både effektdata og medarbejdernes faglige skøn inddrages. Du skal lede gennem ledere på flere lokationer og vil få ansvar for at sikre kvalitet for borgerne samt en sund drift og økonomi. Der vil være et særligt fokus på kapacitets- og ressourcestyring på tværs af genoptræningsområdet.

Du har en lederuddannelse på diplom- eller masterniveau samt ledererfaring, og du har sundhedsfaglig grunduddannelse og erfaring suppleret med relevant kandidat-, diplom- eller masteruddannelse. Du har viden om genoptræning og geriatri og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation. Du kan organisere alle medarbejderes bidrag til kerneopgaven og derigennem sikre trivsel, også i en tid hvor medarbejderne bliver udfordret på deres vante arbejdsgange.

Herudover forventer vi, at du:

  • besidder særdeles stærke planlægnings- og styringskompetencer
  • har gode tværgående ledelseskompetencer
  • formår at koble politiske mål og evidensbaserede retningslinjer med medarbejdernes faglige vurderinger og praksiskendskab
  • kommunikerer meget klart og kan sætte en tydelig retning

     

 Det praktiske

Genoptræning Nord og Syd hører under kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning, SUF, og vil i alt få ansvaret for ca. 20.000 genoptræningsforløb årligt. Området har et budget i omegnen af 125 mio. kr., og der er p.t. omkring 250 ansatte og 10 mellemledere. De to ledere for genoptræningsområdet vil både have eget og et fælles ansvar ind i opgaven og vil skulle arbejde meget tæt sammen, ligesom de skal arbejde tæt sammen med den fremskudte forvaltning og Center for Omsorg og Rehabilitering i Centralforvaltningen.

Genoptræning vil fortsat foregå på 5-6 lokationer i kommunen samt i borgers eget hjem og på plejehjemmene. Arbejdet omfatter genoptræning indenfor Sundhedslov, Udredning og Rehabilitering, Servicelov, Godt Liv med Artrose i DK (GLAD) og Rygforløb.

Løn og arbejdsvilkår forhandles med den relevante faglige organisation på baggrund af gældende overenskomst.

Se en uddybet jobprofil her. Flere oplysninger fås ved henvendelse til lokalområdechef Jette Bolding på 2722 7755.

Stillingen er ledig til besættelse snarest og gerne pr. 1. november. Den ledige stilling er til genoptræning KBH Syd.

    

Søg stillingen via Københavns Kommunes hjemmeside senest søndag den 1. september 2019

Den første samtale foregår i uge 37. Test foretaget af et eksternt rekrutteringsfirma samt anden samtale foregår i uge 39.

Se alle stillingsopslag