Vil du stå i spidsen for et ambitiøst dagtilbuds- og skoleområde og være en del af en ny effektorganisation, der går nye veje for at understøtte det tværgående samarbejde og opnå tydelige effekter for børn og elever? Så søg stillingen som Centerchef for Dagtilbud & Skoler i Greve Kommune.

Greve Kommune søger en centerchef, der i et tæt samspil med engagerede politikere, skole- og forældrebestyrelser og dygtige medarbejdere og kolleger kan være med til at sikre et vedvarende fokus på kernedriften og samtidig udvikle fagligheden hos medarbejdere og ledere.

Vi forventer en centerchef, der udøver ledelse gennem tydelighed og involvering, og som har et solidt kendskab til dagtilbuds- og skoleområdet. Som leder er du samarbejdende, kommunikerende, troværdig og ambitiøs på områdets vegne.

Vi forventer, at du har ledelseserfaring og erfaring med at lede ledere og har et sikkert organisatorisk blik på den fælles opgaveløsning. Derudover har du erfaring som rådgiver for en politisk ledelse, har politisk tæft og evner at styre områdets komplekse økonomi.

Du kan få mere at vide om kommunen på https://www.greve.dk/, og du kan se en uddybende job- og personprofil via linket her. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte direktør Henrik Harder, på telefon 4177 0211 eller chefkonsulent i Genitor Vibeke Rosenbeck, på telefon 3148 4740.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er søndag den 11. august 2019. Du kan søge stillingen nedenfor.

Greve Kommune er en udviklingskommune. Befolkningstallet har lige rundet 50.000 indbyggere, og kommunen har et stærkt erhvervsliv, der skaber nye arbejdspladser. Greve Kommune er en veldrevet og effektiv kommune. Der er tradition for et lavt skatteniveau. Samtidig er kommunen udfordret af demografien og står desuden overfor et stort behov for at renovere den kommunale bygningsmasse. Det stiller tilsammen krav om fortsat effektivisering af den kommunale opgaveløsning, hvor udgangspunktet i forvejen er et lavt udgiftsniveau.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag