Lolland Kommune søger en ny sektorchef, der vil være med til at udvikle fremtidens servicemodeller på ældre- og sundhedsområdet.

Som sektorchef skal du lede en meget stor og kompleks sektor, der leverer omsorg, pleje og sundhedsydelser til mere end 3.200 borgere. Det er en sektor, der mødes med stor interesse fra engagerede politikere og borgere, og en sektor, der udfordres af et stigende udgiftspres og rekrutteringsproblemer. Det betyder, at tilpasning er en forudsætning, og at udvikling er en nødvendighed.

Sektorchefen refererer til direktøren for Ældre-, Sundheds- og Socialområdet og indgår i kommunens chefgruppe, der varetager strategisk tværgående ledelse. Sektorchefen har desuden en væsentlig rolle som rådgiver og sparringspartner for den politiske ledelse.

Lolland Kommune lægger vægt på, at du som ny sektorchef har ledelseserfaring herunder erfaring med at lede ledere, og at du har erfaring fra en politisk ledet organisation. Personlige lederegenskaber som mod, risikovillighed og handlekraft vægtes meget højt. Andre krav og forventninger til den nye sektorchef er beskrevet i en job- og personprofil (pdf).

Se mere på www.lolland.dk. Ønsker du yderligere oplysninger ,er du velkommen til at ringe til direktører i Lolland Kommune Thomas de Richelieu (2467 2688) og Bjarne Hansen (2016 0902) eller partner i Genitor Henning Meldgaard Nielsen (3141 0563).

Lolland Kommune tilbyder ansættelse på kontraktvilkår, og lønnen udgør kr. 830.000 inkl. kontrakttillæg på 15% og ekskl. pension.

Ansøgningsfristen er onsdag den 7. august kl. 12.00.

Du kan søge stillingen nedenfor.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag