Kunsten Museum of Modern Art Aalborg søger en direktør, der sammen med et dedikeret og kompetent personale skal realisere museets vision om at ”bevæge mennesker med kunst som forandrende kraft”.

Gennem de seneste ti år har Kunsten gennemgået en omfattende forvandling og revitalisering og fremstår i dag som et fremsynet og relevant museum, der bygger på værdierne: engagement, mod, handlekraft og nærvær.

Som direktør bliver din opgave

  • at stå i spidsen for et engageret, levende og folkeligt museum, der bygger på en høj faglighed og kunstnerisk kvalitet.
  • at fortsætte arbejdet med at højne museets internationale og nationale profil ved at sikre strategisk, kunstfaglig og økonomisk opbakning til museet fra relevante samarbejdspartnere, fonde, kommune og stat.
  • at videreudvikle profilen som et af Danmarks bedste museer indenfor formidling og nytænkning af måden at drive museum på.

Profil

  • Du er en dygtig kunsthistoriker og formidler, der er fagligt stærk i moderne kunst og samtidskunst.
  • Du er en eminent fundraiser og din kommercielle forståelse og stærke forhandlingsevner er naturlige egenskaber, der er medvirkende årsag til realiseringen af Kunstens visioner.
  • Du har politisk tæft og kan formidle museets potentialer til det politiske system og andre relevante samarbejdspartnere.
  • Du har evne/erfaring med at samarbejde med virksomheder med henblik på sponsorater og involvering af det lokale erhvervsliv.
  • Du er en udadvendt og fremtrædende repræsentant for Kunsten lokalt, nationalt og internationalt.
  • Din ledelsesstil er involverende og målrettet. Du har blik for hele organisationen samtidig med, at du giver den enkelte medarbejder mulighed for selvstændige initiativer, der sikrer motivation, iderigdom og engagement med henblik på at sikre Kunstens innovative fremdrift.

Utzon Center

Kunsten indgik i 2014 en managementaftale med Utzon Center, hvilket betyder, at Kunsten er ledelsesmæssig og strategisk ansvarlig for alle udstillings- og formidlingsaktiviteter samt ledelse og administration af Utzon Center A/S. De to institutioner drives som to adskilte juridiske enheder.

Formelle kompetencekrav

Du har en universitetsuddannelse i kunsthistorie eller faglige kompetencer på tilsvarende niveau (jf. bekendtgørelse om museer). Herudover forventes betydelig ledelsesmæssig erfaring inden for kulturområdet, herunder erfaring med ledelse gennem andre ledere. Såfremt du ikke har ledelsesmæssig erfaring, skal du have et tydeligt ledelsesmæssigt potentiale.

Krav til ansøgningen

Du skal give dit personlige bud på, hvordan du vil arbejde med visionen for Kunsten, hvordan du vurderer Kunstens position og potentialer samt hvor kan du gøre en forskel?

Herudover er du frit stillet i forhold til, hvordan du vil disponere en ansøgning. Baggrundsmateriale nedenfor.

Formel organisering

Direktøren har reference til Kunstens bestyrelse. Se bilag forneden i forhold til organisering. 

Praktiske forhold omkring ansættelsen

Et ansættelsesudvalg udpeget af bestyrelsen for Kunsten varetager ansættelsesproceduren i forbindelse med rekruttering og ansættelse. Genitor bistår ansættelsesudvalget under rekrutteringsprocessen. Ansættelsesudvalget indstiller til museets bestyrelse, hvem der anbefales til stillingen. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Forventet tiltrædelse: 1. november 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: Søndag den 18. august 2019. 

Alle ansøgere sikres fuld diskretion.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til bestyrelsesformand for Kunsten, Christen Obel, på tlf. 40 55 73 32 eller partner i Genitor, Tina Overgaard, på tlf. 31 41 05 82.

Tidsplan

1. samtalerunde: Tirsdag den 3. september

2. samtalerunde: Mandag den 23. september

Inden 2. samtalerunde gennemfører kandidaterne et testforløb hos Genitor.

 

Fakta

Museet har pt. tilknyttet 85 fuldtids- og deltidsansatte samt afløsere svarende til 36 fuldtidsstillinger. Personalet består af flere forskellige faggrupper såsom kunsthistorikere, museumsværter, håndværkere, museumsassistenter, café- og butikspersonale, omvisere og kontorpersonale.

Kunsten omsætning var i 2018 på 37,1 mio. kr. Heraf udgjorde 17,1 mio. kr. offentlige tilskud. 18,8 mio. kr. af årsregnskabet var lønudgifter til personale.

 

Se i øvrigt

Museets årsberetning, vision, bestyrelse og vedtægter

Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering 2016

Bilag: Organisationsdiagram (Pdf) 

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag