Furesø Kommune er især: 

  • En kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. 
  • En efffektiv og omsorgsfuld kommune, hvor alle skal med, og hvor der bliver taget hånd om de svageste borgere. 
  • En kommune, der værner om kommunens smukke natur og et rigt udbud af kultur og idræt. 

Motiveret? Så kom og vær med! Søg stillingen som velfærdsdirektør. 


Furesø Kommune er en attraktiv bosætningskommune med gode lokale beskæftigelsesmuligheder. Kommunen er i top 5 over kommuner, som borgerne anbefaler andre at flytte til. Kommunen oplever en vækst i borgere og virksomheder og er i gang med flere nye byudviklingsprojekter, der vil betyde 4.500 flere borgere over den kommende 10-årsperiode. Mange af disse er børn!


I Furesø skal alle børn og unge trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger. Vi lægger vægt på en sammenhængende indsats for udsatte familier og borgere med udgangspunkt i ”En borger, en plan”. Og det skal være trygt at blive gammel i Furesø. Nye plejehjemspladser og ældreboliger er på vej. Furesø er for 6. år i træk Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune. Kommunen har udviklet en særlig Furesømodel for Borgerinddragelse og lægger vægt på et tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder.


Kommunen arbejder med afsæt i FN’s verdensmål med fokus på at mindske ulighed og fremme en grøn omstilling. Byrådet har frem mod sommerferien igangsat et arbejde med at få identificeret de strategiske muligheder for et Furesø 2030.


Som velfærdsdirektør i Furesø motiveres du af visionen om en sammenhængende, god og tryg velfærd for alle kommunens borgere, i alle af livets faser. Derfor brænder du for både børn og seniorer, sundhed og forebyggelse, fællesskaber og kapacitetsudvidelser, ressourcestærke borgere og dem, der har brug for én plan. Du er synlig, inddragende, ansvarstagende og bidrager til at skabe engagement, retning og arbejdsglæde i hele organisationen. Du arbejder relationelt, innovativt og på tværs af fagligheder med stort overblik – uden at miste fokus på driften.


Læs mere om Furesø Kommune på www.furesoe.dk. I en job- og personprofil (pdf) uddybes forventningerne til velfærdsdirektøren.


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til borgmester Ole Bondo Christensen, tlf. 7216 5200 eller associeret partner i Genitor, Trine Schandorff, tlf. 3141 0255.


Ansøgningsfristen udløber den 2. juni 2019. 

 

Bilag til job- og personprofilen

 

  1. Fortsat fremgang for Furesø – politisk arbejdsprogram for 2018-2021 
  2. Furesømodel for Borgerinddragelse 
  3. Dialogbaseret styring 
  4. Demensstrategi for Furesø 2018-2020 
  5. Værdighedspolitik 2018-2021 

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag