Da områdechefen i Modtagelsen har fået nyt job, søger vi ny områdechef med stærke lederevner og engagementet til at føre Modtagelsens drift og udvikling videre i Borgercenter Handicap.


Modtagelsen er en åben og kompetent indgang til Borgercenter Handicap, der yder bred rådgivning og vejledning samt leverer kvalificerede løsninger til københavnere med nedsat funktionsevne i alderen 0 til 65 år.


Modtagelsen varetager sagsbehandling inden for et bredt område af Serviceloven blandt andet hjælpemidler, boligindretning, biler, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Derudover består Modtagelsen af et kontaktcenter, en front og en række administrative grupper. Modtagelsen har mange samarbejdsflader til såvel det øvrige myndighedsområde på Borgercenter Handicap som til den øvrige forvaltning og kommune. Modtagelsen er kendetegnet ved en stor kontaktflade til borgere og samarbejdspartnere og ved at modtage mange ansøgninger og henvendelser.


Vi søger en områdechef, der kan sikre den fortsatte drift i Modtagelsen. Du skal have fokus på høj kvalitet i en helhedsorienteret sagsbehandling, på professionel borgerdialog, på overholdelse af sagstidsfrister og på budgetoverholdelse i et stort område med mange ydelsesområder. For at opnå det, skal du kunne understøtte og motivere de seks afdelingsledere i området, og du skal indgå som en stærk teamplayer i borgercentrets chefkreds.


Da Modtagelsen også er indgangen til Borgercenter Handicap, er vi optaget af, hvordan vi bedst muligt kvalificerer kontakten med borgerne blandt andet ved løbende at tilpasse vores digitale løsninger. Du skal derfor have interesse for det digitale område og kunne skabe innovative løsninger i samskabelse med borgerne.

Området består af 140 medarbejdere, der har forskellige social- og sundhedsfaglige baggrunde fordelt på seks afdelinger, ledet af hver deres afdelingsleder.


Som områdechef vil du indgå i et team af andre dygtige og erfarne områdechefer på myndighedsområdet og centerchefer på udførerområdet. Du refererer til borgercenterchefen for myndighedsområdet.


Vi lægger vægt på, at du 

  • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne med en videreuddannelse inden for ledelse 
  • har godt kendskab til myndighedsområdet og gerne også til det handicappolitiske område 
  • har erfaring med at sikre effektiv driftsplanlægning med kvalitet og helhedsfokus 
  • har det overblik og de organisatoriske kompetencer, det kræver at arbejde på et stort område med mange samarbejdsflader 
  • har gennemslagskraft og troværdighed i forhold til at skabe følgeskab, således at både kvalitet, drift og budgetoverholdelse sikres gennem afdelingsledere og medarbejdere 
  • har erfaring med at lede ledere  
  • ser borgerinddragelse som en styrke for området 
  • kan omsætte viden og politisk vedtagne strategier  
  • kan motivere, engagere og har erfaring med personaleledelse og er dygtig til at skabe trivsel og udvikling 
  • har en anerkendende tilgang.

Vi tilbyder 

En spændende og udfordrende lederstilling tæt på det borgerrettede arbejde og på de politiske beslutninger i en organisation, hvor du kan være med til at gøre en forskel for københavnere med nedsat funktionsevne. Du bliver en del af et ledelsesteam, hvor der er fokus på organisationsudvikling, god ledelse og trivsel, samt et godt samarbejde i Borgercenter Handicap og med vores samarbejdspartnere både inden og uden for kommunen.


Løn- og ansættelsesforhold 

Lønniveauet starter fra ca. kr. 600.000 årligt plus pension med mulighed for tillæg ved særlige kvalifikationer af betydning for stillingen.


Yderligere oplysninger 

Du kan få mere at vide om stillingen hos borgercenterchef Mette Boskov Vedsmand 5160 4748.

Vi er beliggende på Thoravej 29, 2400 København NV, men flytter ultimo 2019 til Borups Allé.


Søg stillingen via Københavns Kommunes hjemmeside senest den 24. maj 2019.

 

 Vi forventer, at ansættelsessamtaler bliver afholdt den 6. juni 2019. Kandidater, der på baggrund af denne samtale bliver indkaldt til 2. samtale 19. juni 2019, skal forinden gennemføre en personlighedsvurdering. Vi indhenter referencer på den kandidat, der tilbydes jobbet.

 

Om Borgercenter Handicap 

Vores målgruppe er Københavnere med varigt nedsat funktionsevne. Vi består af et myndighedsområde med ca. 375 medarbejdere og otte centerfællesskaber, der rummer en række specialiserede botilbud, bofællesskaber, aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud med ca. 2.200 ansatte. Vi arbejder ud fra Socialudvalgets grundlagspapir og Socialforvaltningens Socialstrategien 2018 - En by med plads til alle. Du kan læse om Socialforvaltningen på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk og om Borgercenter Handicap på www.kk.dk/bch.

Se alle stillingsopslag