Vil du være med til at sikre elever med autismespektrum-forstyrrelser en skolegang med udgangspunkt i den enkelte, med fokus på børnenes potentialer og på det livslange perspektiv? Så søg stillingen som skoleleder på Brøndagerskolen – specialskole og videncenter for børn og unge med autisme.


Som ny skoleleder vil du få ansvaret for at videreudvikle en meget ambitiøs specialskole med 120 engagerede medarbejdere og ca. 95 elever. Vi vægter høj faglighed og godt relations arbejde og er optagede af at udvikle teamsamarbejdet og fagligheden i mødet med vores elever.


Du vil indgå i Albertslund Kommunes skoleledergruppe sammen med kommunens øvrige skoleledere fra almen- og specialområdet og afdelingschefen. Du vil her være med til at udvikle det samlede skoleområde. Du vil på skolen indgå i et tæt samspil med skolens ledergruppe bestående af en viceskoleleder og tre afdelingsledere.


Vi søger en ny skoleleder, som har erfaring med ledelse inden for specialskoleområdet og en skoleleder, der er relationel stærk, og som brænder for skolens elevgruppe.


Vi forventer, at du er en leder, der vil indgå aktivt i skolens hverdag, at du er en god sparringspartner med et højt fagligt niveau inden for området. Vi forventer også, at du er nysgerrig på vores elever, og at du trives i et miljø, hvor der vil være mange henvendelser til dig fra både børn, medarbejdere og forældre.


Nogle af de væsentligste opgaver for den nye skoleleder er at sikre den fortsatte udvikling af skolens høje faglighed, målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne og at udvikle forældresamarbejdet.


Du kan læse mere om Albertslund Kommune på kommunens hjemmeside: https://albertslund.dk/ og du kan se en uddybende jobprofil her, samt søge stillingen nedenfor. Spørgsmål kan stilles til konst. afdelingschef Dorte Johannesen på mail: dorte.johannesen@albertslund.dk, eller chefkonsulent i Genitor Vibeke Rosenbeck på telefon 3148 4740.


Ansøgningsfristen udløber søndag den 26.maj 2019. 
Brøndagerskolen er en kommunal specialskole i Albertslund kommune, der gennem mere end 25 år har udviklet specialviden om børn med autismespektrum-forstyrrelser (ASF) samt generelle indlæringsvanskeligheder. Målgruppen inden for autisme udgør hovedparten af skolens elevgrundlag. De resterende elever vil kunne betegnes som børn på et tidligt udviklingstrin med autismelignende problematikker og mental retardering som primært handicap. Skolen er underlagt folkeskoleloven og underviser ud fra folkeskolens formålsparagraffer, men tilrettelægger individuelt efter den enkelte elev og yder således vidtgående specialundervisning og specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskolelovens §20, stk. 2.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag