Udlændingestyrelsens vicedirektør for Center for Administration og Asylindkvartering har fået nyt job, og vi søger derfor en ny vicedirektør.  


Om stillingen 

Vi søger en vicedirektør til Center for Administration og Asylindkvartering. Som vicedirektør får du ansvaret for centerets overordnede ledelse, prioritering og ressourceanvendelse. Du får overordnet ansvar for Udlændingestyrelsens ressource- og økonomistyring, indkvartering af asylansøgere, forretningsudvikling og statistik samt løbende strategi- og organisationsudvikling.


Sammen med den øvrige direktion skal du sikre den strategiske og faglige udvikling i styrelsen. Du skal videreudvikle og implementere styrelsens ledelsesgrundlag og sikre opfyldelse af de fastsatte mål- og resultatkrav. Du skal udbygge rammerne for videndeling på tværs af Udlændingestyrelsens områder og kontorer, motivere centerets chefer og medarbejdere til at yde deres bedste og stå i spidsen for at implementere styrelsens overordnede målsætninger. Som vicedirektør skal du endvidere deltage i styrelsens samarbejde med eksterne interessenter på såvel nationalt som internationalt plan.


Centeret er i øjeblikket beliggende på styrelsens hovedadresse på Østerbro, men skal i april 2020 flytte til Udlændingestyrelsens nybyggede domicil i Næstved. For direktionen – og dermed også for den nye vicedirektør – er flytningen en central ledelsesopgave de kommende år.


Centeret består af fire kontorer med i alt ca. 120 årsværk.


Om dig 

Du skal have en relevant akademisk uddannelse, f.eks. som cand.scient.pol., cand.polit. eller cand.jur., og derudover forventer vi, at du har:

  • bred og solid erfaring med ledelse af politisk styrede organisationer  
  • forvaltningsmæssig erfaring og evner til hurtigt at sætte dig ind i komplekse opgaveområder  
  • strategisk overblik og gennemslagskraft 
  • god evne til at føre politiske beslutninger ud i praksis  
  • gode samarbejdsevner  
  • lyst til at arbejde i en styrelse med stor offentlig bevågenhed  
  • lyst til at tage ansvar og gå foran i forhold til centerets ansvarsområder og portefølje.  

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 2. Stillingen besættes i udgangspunktet på åremål på overenskomstvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 38.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.


Indtil styrelsens flytning til Næstved er arbejdsstedet i København. Herefter vil arbejdsstedet være Næstved.


Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT”, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.

Hvis du vil vide mere om stillingen, så kontakt gerne direktøren i Udlændingestyrelsen, Niels Henrik Larsen, tlf. 35 30 80 00 eller Tina Overgaard fra Genitor på telefon 31 41 05 82.


Ansøgning

Søg stillingen via dette link og upload cv og eksamensbevis senest søndag den 19. maj 2019 kl. 12.00. 

Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.

Vi holder første samtalerunde den 22. maj 2019 og anden samtalerunde den 29. maj 2019. Efter første samtalerunde vil der være et testforløb hos konsulentfirmaet Genitor, der bistår ved ansættelsen.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.


Se alle stillingsopslag