Som direktør for Schackenborg får du ansvaret for at opbygge Schackenborg som brand og attraktion.


Schackenborg Fonden, der i dag har driftsansvaret for Schackenborg, ønsker at udvikle slottet til en signaturattraktion i Sydvestjylland. Dertil søges en engageret, kreativ og resultatskabende direktør med et strategisk mindset.


Schackenborg består i dag af tre indtægtsgivende forretningsområder; Landbrug, skovdrift og turisme, der alle bidrager til driften af Schackenborg. Som direktør for Schackenborg får du det overordnede ledelsesansvar, herunder ledelsen af det team, der har det daglige ansvar for driften af land- og skovbrugsdelen. Det forventes ikke, at direktøren for Schackenborg er uddannnet inden for eller har erfaring med land- og skovbrugsdrift.


Dine primære opgaver:

Direktøren skal i tæt samarbejde med Schackenborg Fonden videreudvikle og implementere den strategiske retning for Schackenborg som brand og attraktion. 

For at sikre en konstant forretningsudvikling får direktøren ligeledes ansvaret for at udvikle porteføljen af partnerskaber lokalt, regionalt og nationalt.


Direktøren for Schackenborg får ansvaret for samle og lede det hold, der i det daglige skal drive de turismerelaterede aktiviteter på slottets arealer.

 

Din profil: 

Som person har du gennemslagskraft og en samlende personlighed, der evner at samarbejde med mange forskellige aktører inden for turisme og oplevelsesøkonomi i både lokalsamfund og regional sammenhæng.


Du har en uddannelse og erfaring, der gør dig i stand til at tænke strategisk. Du er udadvendt, engageret, tålmodig og i stand til at tale med mange forskellige interessenter. 

  • Overordnet forståelse for og indsigt i processer vedr. eventplanlægning, styring, budgettering og eksekvering af events i alle størrelser 
  • Stærk kommerciel indsigt og markedsforståelse  
  • Erfaringer med partnerskaber på flere niveauer 
  • Gode kommunikationsevner 
  • Administrations- og regnskabserfaring 
  • Ledelseserfaring. 

 

Om stillingen 

Stillingen vil organisatorisk blive placeret som en stabsfunktion under Schackenborg Fondens bestyrelse.

Lønnen og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med udgangspunkt i dine kvalifikationer.


Er du interesseret i stillingen send en mail til associeret partner i Genitor Trine Schandorff på ts@genitor.dk.Om Schackenborg Fonden:  

Schackenborg ejes og drives i dag af Schackenborg Fonden. Fonden blev stiftet 30. juni 2014 af Prins Joachim, Bitten og Mads Clausens Fond, ECCO Holding og Ole Kirks Fond og har Prins Joachim og Prinsesse Marie som protektorer. Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond, der har overtaget Schackenborg Slot og et dertil hørende landbrug med det formål at åbne slot og park for offentligheden. Du kan læse mere om Schackenborg Fonden her: www.schackenborg.dk.Se alle stillingsopslag