”Skolen hvor færrest elever keder sig”

 

Knudsøskolen & Knudsøhulen – faglighed, musik og natur 


 

Fra børnehave til 6. klasse 

Knudsøskolen & Knudsøhulen, Ry er en kommunal folkeskole, SFO, klub og børnehave beliggende i helt vidunderlige naturskønne omgivelser ved kanten af Knudsø med direkte adgang til både skov og sø.


Skolen integrerer kreativitet, høj faglighed, musik og natur og formår – gennem høj trivsel og dialoger på tværs – at sikre, det er et godt sted at være og et nemt sted at lære.


Skolen har ca. 170 elever fordelt fra børnehaveklasse til 6. klasse med et spor på hver årgang. Dertil kommer Børnehaven Knudsøhulen med 32 børn.


 

Højt til loftet – inden for rammerne 

Du går forrest som en samlende og inspirerende leder. Du sætter de pædagogiske og didaktiske dialoger på dagsordenen, så undervisningen og fritidslivet i institutionerne sammen skaber læring.


Du faciliterer og leder processer, der understøtter Knudsøskolens & Knudsøhulens særlige muligheder, energi og drømme. Du bevarer og videreudvikler skolens særlige identitet indenfor rammerne af Skanderborg Byråds politikker og målsætninger. Skolen skal sprudle af kreativitet, musik, teater og naturoplevelser. Samtidig skal det faglige niveau og kvaliteten i skole og dagtilbud hæves yderligere, og der skal skabes synergi og samarbejde på tværs af hele organisationen. Det er ambitionen, at børnene er glade, har et godt selvværd, er sociale, føler sig hjemme overalt på matriklen og kender alle – også de voksne.Mærk lederen 

Du er idéskabende, visionær og drives af en ambition om, at børnene bliver så duelige og så dygtige, som de kan.

Du har stærke relationelle kompetencer og skaber naturligt følgeskab. Du skaber konsensus, når det er muligt, men kan også skære igennem og beslutte trods modstand. Du evner naturligt at spille sammen med omverdenen, lokalsamfundet og den politiske administrative ledelse - og ikke mindst forældrene og deres dejlige unger. Du er læreruddannet, alternativt har du kompetencer, der ækvivalerer hermed. Du har en praktisk administrativ viden og ikke mindst: Ledererfaring. Du er både en stærk mundtlig og skriftlig formidler. Har du en særlig viden og erfaring inden for musik/ natur / bæredygtighed, vil det være en fordel.Nysgerrig? 

Du kan finde yderligere oplysninger om jobbet i den uddybende job- og personprofil her. Er du interesseret, opfordres du til at besøge Knudsøskolen & Kundsøhulen og få en rundvisning. Du kan kontakte:


Konstitueret skoleleder Peter Bech Milsgaard, mobil 6177 8734 eller Viceskoleleder Lone Diget, mobil 2476 5836 


Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2019 eller hurtigst muligt derefter.


Ansøgningsfristen udløber torsdag den 29. april 2019. 


Første samtalerunde afvikles den 6. maj om dagen, mens anden samtalerunde afvikles den 16. maj. Mellem de to samtalerunder gennemføres der et testforløb hos Genitor, hvor der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne.


Spørgsmål til processen eller til Genitors testforløb kan rettes til chefkonsulent Evald Eriksen på telefon 40578708.


Du kan søge stillingen på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

Se alle stillingsopslag