Vil du være med til at opbygge en rigtig god skole i samarbejde med engagerede lærere og pædagoger?

Kunne du tænke dig at være en del af et ledelsesteam, der i fællesskab arbejder med at udvikle ledelse og reflekterer over egne indsatser?

Kan du håndtere en travl og alsidig hverdag, hvor det ikke altid lykkes at sætte flueben på opgavelisten, fordi virkeligheden tager din tid.


Vi udvikler efter en lille pause vores Herstedvester Skole med fokus på motivation, relationer og nysgerrighed. Vi vil noget for vores fælles børn.


Vi har ca. 900 glade børn med meget forskellig baggrund, 120 medarbejdere med ideer og vilje.

Ledelsesteamet på skolen består af skoleleder, administrativ leder, 4 afdelingsledere – hvoraf to søges her.

Vi har tæt samarbejde med TR, AMR og med Skolebestyrelse.

Skolen er fra næste år opdelt i Indskoling 0.-4. årgang og Overbygning 5.-9. årgang med plan om at lave linjer fra 2020.Afdelingsleder af ressourcecenter skal: 

 • Holde hånd i alle skolens elevsager 
 • Arbejde tæt sammen med elever, forældre, lærere, pædagoger og andre fagpersoner i Albertslund Kommune 
 • Være struktureret og ordentlig i sin sagsbehandling og vedholdende i opfølgning på børnenes vegne 
 • Vejlede medarbejdere i arbejdet med inklusion, klasseledelse, differentiering og i arbejdet med elever i forskellige udfordringer 
 • Kunne co-teaching i forbindelse med vejledning 

Du skal være leder af

 • Vores nye ressourcecenter, og du skal dermed være med til at bygge nye vaner og arbejdsgange op 
 • Vores G-gruppe, der er et tilbud for elever med kognitive funktionsnedsættelser 
 • Vores modtagegrupper.


Afdelingsleder af kompetencecenter skal: 

 • Bidrage til it-viden i ledelsesgruppen og kunne understøtte brugen af it på skolen og være ledelsesansvarlig for bl.a. hjemmeside, Tabulex og Aula 
 • Lave daglig vikarplanlægning og bidrage til vores videreudvikling af fleksibelt skema 
 • Du skal være både struktureret og udviklingsorienteret 
 • Du skal kunne vejlede medarbejdere i forhold til pædagogisk udvikling – gerne indenfor et fag, klasseledelse, it eller innovation. 

Du skal være leder af

 • Vores nye kompetencecenter, som skal indeholde PLC, faglige netværk, vejledere mm. 
 • Skolens udvikling i forbindelse med læse-, matematik, - trivsels-konferencer, it-indsats, afgangsprøver, tests mm. 

Du skal samarbejde en del på tværs i Albertslund Kommune med netværk og faglig udvikling

Du skal sammen med lærere undervise i digital dannelseFælles for lederstillingerne 

For begge lederstillinger gælder, at du bør være læreruddannet. Du må meget gerne have ledererfaring og kan f.eks. have erfaring som vejleder eller koordinator. Vigtigst er, at du vil bidrage med refleksioner over både andres og egen praksis, at du både kan lytte og tage beslutninger, samt at du vil bidrage positivt og vedholdende til skoleudvikling og drift hos os.

Hvis du ikke har lederuddannelse, forventes det at vi aftaler uddannelse i løbet af de første år.


Ansættelse sker senest 1.8.2019 efter gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på at du inden ansættelse skal have fremvist børneattest (§36) og straffeattest (§11).Yderligere oplysninger fås hos skoleleder Ulla Olin tlf. 2729 0660, uol@albertslund.dk eller hos Genitor Vibeke Rosenbeck 3148 4740, vr@genitor.dk


Ansøgning ønskes senest 28. april og du kan søge stillingen nedenfor. Der afholdes samtale d 3. maj 2019 og d.13. maj 2019


For de kandidater, der går videre fra 1. samtale, er der test hos Genitor inden den 2. samtale og der indhentes referencer.I Albertslund Kommune er højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog skaber vi i fællesskab gode og

fleksible rammer for arbejdet i skolen – hele tiden med kerneopgaven i centrum.


I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnene trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt – sammen med udvikling af de sociale kompetencer.


I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både inden for og uden for institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre.Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag