Om jobbet

Du bliver leder for vores myndighedsafdeling for børn og unge. Enheden består af ca. 20 medarbejdere samt en faglig chefkonsulent. Du har budgetansvar, og du referer til områdechefen.


Du får en spændende opgave sammen med dygtige medarbejdere og en kompetent faglig chefkonsulent i at understøtte enhedens to teams i en styrket fælles myndighedsfunktion, der understøtter en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Du vil opleve en medarbejdergruppe, der meget gerne bidrager og indgår i udviklingen af den fælles opgaveløsning.


Vi byder nye idéer og fagligt engagement velkommen, ligesom du vil opleve opbakning og interesse for området fra både ledelse og det politiske niveau. Du bliver samtidig en del af et nyoprettet Børn og Familie Område, hvor du bliver en del af vores fælles ledergruppe med mulighed for og forventning om, at du bidrager aktivt i områdets samlede udvikling.


Vi vægter involvering og høj faglighed. Vi er optaget af at styrke den tidlige og forebyggende indsats, og vi er optaget af at udvikle indsatser og samarbejdsformer, der understøtter børn og unges trivsel og læring så tæt på en almindelig hverdag som muligt. Denne ambition har vi også for vores mest udsatte børn i vores eksterne tilbud. Vi har fokus på at udvikle mindre indgribende indsatser.


Som ny leder får du en central rolle i den tætte opfølgning på de indsatser og tilbud, som skal understøtte udsatte børn. Du skal sætte retningen med tydeligt fokus på effekten for barnet.


Din profil

Du har ledererfaring og har i din ledelse vist, at du kan arbejde med faglig og økonomisk styring. Du har et godt kendskab til det specialiserede børne- og ungeområde som sagsbehandler, socialrådgiver eller lignende. Vi vægter, at du har bred viden og/eller lyst til at sætte dig særligt ind i handicapområdet.


Du har eller er igang med en lederuddannelse på diplom eller masterniveau. Du har et godt overblik og en anerkendende og involverende tilgang til samarbejde i din egen enhed og på tværs af den samlede organisation.


Som person er du lyttende og kan se det positive i at se på dilemmaer i fællesskab. Du håndterer udfordringer med personligt overskud. Du er god til at danne relationer, både interne og på tværs af organisationen. Du har lyst til at udvikle nye samarbejdsformer sammen med medarbejdere, ledere og vores samarbejdspartnere.

Du kan lide at løse opgaver i en politisk styret organisation.


Derfor skal du vælge os 

Du får et spændende job, hvor der både er fokus på udvikling og personaleledelse, og med medarbejdere og lederkolleger, der har et stort fagligt engagement, stor hjælpsomhed og et godt arbejdsmiljø.


Du får den direkte personaleledelse af sagsbehandlere/socialrådgivere og familieplejekonsulenter. Du har et meget tæt samspil på tværs af både det specialiserede område og et tæt samarbejde med dagtilbud og skoler.


Du vil have budgetansvar på myndighedsområdet med bistand fra vores dygtige sekretariat. Du vil bl.a. blive understøttet af vores jurist og forhandlingschef.

 

Ansættelsesvilkår 

Jobbet er med start den 1. juni 2019.


Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.


Om os

Børn og Familie består af Sundhedstjenesten, Tandplejen, Familiehuset, PPR og Myndighedsområdet. Vi har et tæt samarbejde med dagtilbud og skoler. Du vil få kontor i Adm. Centret i Birkerød, Stationsvej 36, 3460 Birkerød - 2 minutter fra Birkerød S-station.


Ansøgning, samtale og kontakt 

Du søger jobbet via Rudersdal Kommunes hjemmeside.


Samtaler: 1. ansættelsessamtale afholdes den 11. april 2019 og evt. 2. samtale afholdes den 24. april 2019.


Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:


Helene Thorn

Områdechef

hmt@rudersdal.dk

Tlf.: 46114401


Ansøgningsfrist: 7. april 2019 

 

Rudersdal Kommune ligger naturskønt i et af Nordsjællands smukkeste områder – tæt på skov og mark og med nærhed til sø og hav. Vi har en ambition om at være landets bedste bo-kommune. Vi vil møde kommunens borgere dér, hvor de er, og vi vil gerne finde nye veje sammen.

Se alle stillingsopslag