Har du solid tandlægefaglig tyngde med flere års ledelseserfaring og kendskab til voksentandpleje? Og vil du være med til at bevare og videreudvikle Voksentandplejen i Københavns Kommune som et fagligt fyrtårn? 


Voksentandplejen i landet største kommune har som fornemmeste opgave at sikre høj faglig kvalitet for vores borgere. Vores opgaveportefølje spænder bredt indenfor Omsorgstandpleje, Specialtandpleje, Tandlægekonsulentfunktion samt afregning af tilskud til behandling hos privat praktiserende behandlere.


Som overtandlæge for Voksentandplejen vil du bl.a. få ansvaret for

•at bevare og videreudvikle Voksentandplejen i Københavns Kommune som et fagligt fyrtårn indenfor kommunal voksentandpleje.  


•at lede og udvikle fem mellemledere i Voksentandplejen.


•at samarbejde med lokalområder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, øvrige forvaltninger i Københavns Kommune, fx Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen og andre samarbejdspartnere.


•budget og regnskab for Voksentandplejens nettobudget på ca. 32 mio. kr.


Du vil få ansvaret i alt ca. 50 årsværk fordelt på administrative medarbejdere, klinikassistenter, tandplejere og tandlæger.


Vi tilbyder

Det er en spændende og udviklende stilling hvor der er plads til at yde høj faglighed med en bred vifte af samarbejdspartnere, både lokalt og nationalt. Du får et stort ansvarsområde og ledelsesrum, og bliver en del af en ambitiøs, udviklingsorienteret og fremsynet forvaltning, der sætter præg på den nationale dagsorden. Vi arbejder tillidsbaseret og er kendetegnet ved helhedsorientering og et stærkt tværgående samarbejde.


Vi forventer

Du har flere års ledelseserfaring som overtandlæge, gerne fra en kommune og du har solid tandlægefaglig tyngde. Du har fagligt kendskab til og erfaring med voksentandpleje som et specialiseret klinisk område.


Du har god økonomisk indsigt og forståelse for økonomistyring. Du har erfaringen til at sætte dig selv og din faglighed i spil, og du har modet til at prioritere, også når der er modstand og modvind.


Ansættelsesvilkår  

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for Københavns Kommune og aftales med den relevante faglige organisation på et attraktivt niveau.


Yderligere oplysninger  

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte souschef Helle Gerdes på 2492 8805 eller centerchef Karen Toke på 2494 7384.


Der er udarbejdet en jobprofil, som du kan se her


Her kan du se Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesgrundlag


Søg stillingen via dette link senest tirsdag den 26. marts 2019


Vi afholder førstesamtaler onsdag den 3. april og andensamtaler torsdag den 11. april. Kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemgå et testforløb.


Se alle stillingsopslag