Faglig stærk leder søges til Idrætsbørnehus i Virum


Stillingen søges besat 1. april 2019 eller snarest derefter.


Vil du være med til at skabe de bedste læringsrammer for børn i en institution med en idrætsprofil – og i tæt samarbejde med medarbejdere og bestyrelse? Så er det dig, vi søger!


Idrætsbørnehuset Græshoppen er et skønt børnehus beliggende i grønne omgivelser i Virum med plads til 20 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Vi er en selvejende puljeinstitution tilknyttet paraplyorganisationen Børneringen, og vi blev idrætscertificeret som idrætsinstitution i sommeren 2018. Huset har en mangfoldig børne- og forældregruppe samt en aktiv bestyrelse.


I Græshoppen skal vi fremadrettet have fokus på implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og få den til at leve sammen med vores idrætsprofil. I det arbejde vil du få en afgørende rolle for at igangsætte drøftelser og processer sammen med personalegruppen, sikre opfølgning, og at der etableres en god refleksions- og evalueringskultur. Derudover skal der fortsat være et fokus på at synliggøre og sikre et godt og differentieret forældresamarbejde samt skabe en god struktur i huset. Det er derfor afgørende, at du kan inddrage, udfordre og skabe ejerskab hos personalet.Vi kan tilbyde en stilling, hvor: 

 • Du bliver en del af et nyt ledelsesteam, da vores dygtige souschef tiltrådte 1. december 2018. Dette stiller høje krav til dig og dine kompetencer, men også mulighed for at sætte dit præg på visioner og den pædagogiske linje.
 • Du vil få et tæt samarbejde med en personalegruppe med mange forskellige kompetencer.
 • Du skal samarbejde og sparre med bestyrelse, Børneringen og forvaltningen.
 • Du bliver en del af en forpligtende netværksledelse, hvor du i samarbejde med de øvrige ledere i netværket udvikler faglige og udviklende miljøer for børn og voksne – dels i egen institution, men også på netværksniveau.
 • Du får et tæt samarbejde med de understøttende funktioner (fysioterapeuter, psykologer, specialpædagoger, tosprogskonsulenter og talehørerlærer mfl.), som er med til at løfte det pædagogiske arbejde.
 • Du deltager i et kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med den nye styrkede læreplan.

 

Vi søger en leder som: 

 • Kan bidrage til udvikling af vores pædagogik, læringsrammer for børnene og vores organisation - i et tæt samarbejde med medarbejderne og bestyrelsen.
 • Har interesse for pædagogik i en idrætsinstitution og gerne erfaring med det.
 • Kan ”stikke fingeren i jorden” og kan få initiativer til at vokse nedefra.
 • Har kompetencerne til at udvikle et tæt samarbejde på tværs af huset.
 • Kan give og modtage konstruktiv feedback.
 • Kan formulere sig tydeligt, fagligt og forståeligt.
 • Har overblikket til at skabe en rolig og struktureret hverdag for børnene selv i de stressede øjeblikke.
 • Har god IT-kompetence, da kommunikationsplatforme til forældre dagligt skal anvendes.
 • Har kompetence til at opfange udfordringer/problemer og udarbejde løsninger samt hurtig eksekvering af forbedringer.

 

Medarbejderne har følgende ønsker til deres nye leder: 

 • Anerkendende, inddragende, lydhør, beslutsom og synlig.
 • Have et pædagogisk mål og en strategi for huset – og kunne udvikle og implementere dette i samarbejde med personalet.
 • Have fokus på arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.
 • Have økonomisk overblik og være IT kyndig.

 

Formelle krav:

 • Du skal være pædagoguddannet, have ledererfaring samt supplerende lederuddannelse på diplomniveau – eller har lyst til at påbegynde en tilsvarende uddannelse.
 • Har en anerkendende tilgang til børn, forældre og personale.
 • Kan og vil understøtte det pædagogiske arbejde med ledelse tæt på. Derfor forventes det også, at du bruger 5-10 timer/uge blandt børn og personale.
 • Kan arbejde med økonomistyring og administration som en naturlig del af jobbet.

Vi glæder os til at høre fra dig!


 

Praktiske informationer:

Vi skal have din ansøgning, CV og eksamensbevis sendt elektronisk, hvor du uddyber din motivation til netop at søge stillingen som leder i Idrætsbørnehuset Græshoppen.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til bestyrelsesformand Hannah Holm Olsen på tlf. 41 71 57 59


Der vil være 2 samtalerunder og mellem dem gennemføres testforløb hos Genitor. Der indhentes referencer efter aftale med ansøgeren. Samtalerne afholdes d. 20. og 26. februar.


Ansøgningsfrist: 17. februar 2019 kl. 23.59  


Søg stillingen via Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.


I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.


Se alle stillingsopslag