Et af landets førende kulturhistoriske museer søger ny direktør

 

 ROMU er et museum, der drives på et solidt fagligt fundament – og på en stor del lyst: Lysten til at udforske kulturarven, lysten til at sætte museets faglighed i spil på nye måder, lysten til at engagere flere, lysten til at give alle borgere mulighed for at få del i historien og ikke mindst lysten til at bidrage til at styrke borgernes samfundsengagement.


ROMU har hovedadresse i Roskilde og omfatter en række besøgssteder i Roskilde -, Frederikssund - og Lejre kommuner. ROMU har omkring 160.000 gæster til sine udstillinger årligt, et tal, som det er ambitionen at øge, samt en meget bred kontaktflade med øvrige interessenter og brugere, både lokalt og nationalt.


ROMU har netop udarbejdet en strategi for perioden 2019-2023 HISTORIEN ER DIN, som vil være retningsgivende for museets virke de kommende år. Vi er optaget af at bidrage til samfundet gennem vidensproduktion og formidling, der kan styrke borgernes muligheder for at navigere i egne liv. Det skal ske ved at kombinere vores kulturhistoriske udgangspunkt, vores samlinger og vores ansvarsområdes øvrige righoldige kulturarv med de emner og dagsordner, borgerne selv oplever har relevans i deres liv.


Blandt øvrige fokusområder de kommende år er en væsentlig øget egenindtjening, en øget samfundsmæssig relevans, målt på bl.a. kendskab og tilfredshed blandt borgere og hovedinteressenter samt en markant øgning af antallet af gange, vi møder borgerne. ROMU ønsker at arbejde tværfagligt, både inden for kultursektoren, men også med private partnere, for derigennem af styrke museets udviklingsmuligheder og økonomiske fundament. Vi vil desuden styrke oplevelsen af fællesskaber omkring museet ved at øge dialogen med vores mange interessentgrupper.


ROMU drives i en funktionsbaseret organisering med en række faglige afdelinger, hvor den enkelte medarbejder har medansvar for alle besøgssteder. ROMU omfatter godt 70 årsværk og har ca. 100 på lønningslisten.


Hovedudstillingerne omfatter: Frederikssund Museum – ”Menneske og fjord”, Lejre Museum – ”Sagnkongernes Lejre”, Roskilde Museum ”Magt og Mennesker” og RAGNAROCK – museum for pop, rock og ungdomskultur.


Stillingen

Direktøren er ansvarlig for museets daglige drift med reference til bestyrelsen.

Ledelsen i øvrigt: vicedirektør og fire afdelingsledere.


Kvalifikationer

 

  • Betydelig ledelseserfaring, gerne fra kultursektoren, herunder erfaring med fundraising. 
  • Evne til at lede mange og stærke fagligheder. 
  • Åben ledelsesstil. 
  • Evnen til strategisk tænkning og evne til at læse og forstå samfundsudviklingen og definere museets rolle i udviklingen. 
  • Forståelse for betydningen af politiske relationer og kontakter til relevante netværk. 
  • Forståelse for museernes vilkår, herunder de museale opgaver, rammer og udviklingsmuligheder. 
  • Evne til at udvikle museets kommercielle potentiale. 
  • Personlig synlighed og offentlig aktiv. 

Der henvises til museets hjemmeside www.romu.dk, hvor der bl.a. findes strategiplan.


Du søger stillingen nedenfor.


Ansøgningsfristen er torsdag den 28. februar kl. 12.00


For yderligere information kontakt:


Genitor

Jens Marcussen, 3141 0587


Formand for ROMUs bestyrelse

Borgmester Joy Mogensen, 4631 3000

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag