Vil du bidrage til at gøre København førende inden for vejvedligehold, og kan du skabe nye smarte løsninger og nye måder at arbejde på? Så søg stillingen som enhedschef i enheden Vejvedligehold, Større Opgaver. 


Vejvedligehold, Større Opgaver er en del af serviceområdet Byens Fysik i Teknik- og Miljøforvaltningen. Som enhedschef er du ansvarlig for ledelsen af en udførende entreprenørenhed. Du vil komme til at stå for drifts- og vedligeholdelsesopgaver på cykelstier, veje, fortove og brønde. I enheden er der fire opgavekoordinatorer og ca. 30 specialarbejdere, der udfører alt lige fra asfaltudlægning, brøndregulering, opbrydning og brolægning. Det vil være dit job at sikre, at enheden udfører kvalitetsmæssigt godt vejarbejde, at resurserne udnyttes optimalt i forhold til opgaverne, og at medarbejderne er gode til at samarbejde med hinanden og de øvrige samarbejdspartnere.


For at lykkes i stillingen skal du være en mester i at samarbejde, og du skal kunne prioritere og være god til at træffe beslutninger. Vi forventer, at du har en entreprenørmæssig baggrund indenfor vejområdet og nogle års ledelseserfaring.


Du refererer til vicedirektøren og indgår i en velfungerende enhedschefgruppe bestående af centrets tre andre enhedschefer. Du vil også indgå i hele serviceområdets chefgruppe.


Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen er ca. 570.000 årligt afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen er eksklusiv pension.


Du kan læse mere om Teknik- og Miljøforvaltningen på: www.kk.dk/tmf og se en uddybende job- og personprofil (pdf). Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Lone Byskov på tlf. 2329 1692 eller enhedschef Thomas Klint Martinsen på tlf. 2117 7027 eller chefkonsulent i Genitor Vibeke Rosenbeck på tlf. 3148 4740.


Ansøgningsfrist er søndag den 17. februar 2019 

Søg stillingen via dette link og vedhæft dit CV og evt. andre relevante dokumenter. 


Første samtalerunde afvikles tirsdag den 19. og onsdag den 20. februar og anden samtalerunde afvikles mandag den 25. februar.

Mellem de to samtalerunder gennemføres der et testforløb, hvor der også indhentes referencer efter aftale med kandidaterne.


Byens Fysik er ét af fire serviceområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Byens Fysik sørger for, at arbejdet med de fysiske forandringer og vedligeholdelsen af byen hænger sammen smidigt og effektivt. Byens Fysik består - foruden Center for Byvedligehold - af Center for Klimatilpasning, Center for Anlæg og Byfornyelse og to sekretariater. I Byens Fysik vedligeholder og fornyer vi den eksisterende by. Vi finder løsninger som imødekommer de strategiske og politiske pejlemærker og den konkrete adfærd i byens rum. 

Se alle stillingsopslag