Vil du stå i spidsen for DIGNITYs arbejde for en verden fri for tortur og kampen for at sikre torturofre den livsnødvendige rehabilitering? Vil du være med til at fastholde og videreudvikle DIGNITYs position som vidensorganisation inden for arbejdet med tortur? Så søg jobbet som direktør. 


Du bliver direktør for en organisation med ca. 150 medarbejdere, der repræsenterer mange forskellige fagligheder og med et budget på omkring 140 mio. kr. årligt. DIGNITY arbejder inden for tre hovedtemaer: Forebyggelse af vold i fattige byområder, Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse og Rehabilitering af torturofre.


Som direktør for DIGNITY får du det overordnede strategiske og ledelsesmæssige ansvar for organisationen. Du bliver ansvarlig for at sikre, at DIGNITY fortsat opleves som en attraktiv samarbejdspartner og aktør, og du bliver ansvarlig for samarbejdet med nationale og internationale organisationer og politiske beslutningstagere på området.


Det bliver en central opgave for den nye direktør at lede arbejdet med at implementere DIGNITYs nye strategi for 2019-21. Det er en ambitiøs strategi, og den nye direktør vil få indflydelse på udmøntningen af strategien og de konkrete prioriteringer i samarbejde med bestyrelsen og den øvrige ledelse.


Vi forventer, at du har relevant ledelseserfaring, solid faglig forståelse og erfaring med en eller flere af DIGNITYs fagområder. Du har international erfaring og formår det brede samarbejde.


Du kan se en uddybende jobprofil her, samt søge stillingen nedenfor. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Louise Holck på telefon 5093 3960 eller partner i Genitor Tina Overgaard på telefon 3141 0582.


Ansøgningsfristen udløber onsdag den 20. februar. 


DIGNITY har hovedsæde i Danmark, men samarbejder med partnerorganisationer i omkring tyve lande. Organisationen blev grundlagt i 1982. DIGNITY (eller Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre, som det hed dengang) er et af de første torturrehabiliteringscentre i verden. I dag arbejder DIGNITY både politisk, juridisk og sundhedsfagligt. Læs mere om DIGNITY på: www.dignity.dk.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag