Udlændingestyrelsen søger en teamleder til Digitalisering og Informationssikkerhed. 


Om stillingen 

Udlændingestyrelsen har gang i mange spændende it-projekter, som kræver dit nyoprettede teams engagement: vi skal i år projektlede og implementere et nyt ESDH-system – et kritisk system for styrelsens kerneopgave med udlændingesagsbehandling. Teamet skal udarbejde en sikkerhedsorganisation og implementere sikkerhedsstandarden ISO 27001 i bund, drive og optimere arbejdet med persondatabeskyttelse, professionalisere it-styringen på områder som f.eks. leverandør- og kontraktsyring, bidrage til styrelsens teknologiske satsning på Robotic Process Automation samt undersøge mulighederne for brug af machine learning og meget mere.


Vi har derfor behov for dig som teamleder, hvis du kan bidrage til prioritering og fremdrift i disse projekter samt stå for den generelle prioritering og koordinering af it-relaterede opgaver i styrelsen. Arbejdet med digitalisering og informationssikkerhed i Udlændingestyrelsen sker i høj grad som et samarbejde med chefer og kolleger i fagkontorerne, eksterne it-leverandører samt Koncern It i departementet og i visse tilfælde også Statens It. Området har direktionens bevågenhed, og du har mulighed for at sætte dit præg på dagsordenen.


Dine primære opgaver er håndtering af alt fra konkrete opgaver i den daglige drift til input til og implementering af strategiske beslutninger. Du skal sætte retningen og rammerne for samt varetage den daglige ledelse af det nyoprettede team, som udover dig består af fem AC- medarbejdere samt to studenter, og du skal bidrage til, at disse får den nødvendige faglige sparring. Der er endvidere tilknyttet eksterne konsulenter, som i det daglige refererer til dig.


Om dig 

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og har solid erfaring med it-området i staten, f.eks. som projektleder.


Du bliver en del af et miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi forventer, at du:

  • har kendskab til staten og erfaring med it-området, f.eks. som projektleder har et højt fagligt niveau
  • er udadvendt, fleksibel og engageret og har en positiv indstilling
  • kan bevare et godt og professionelt forhold til kontorets interne og eksterne samarbejdspartnere
  • motiveres af at lære nyt og indgå i en række projekter med forskellige fagpersoner 

Du skal samtidig have stor lyst til at indgå i den samlede kontorledelse og ledelsesarbejdet, hvor vi bl.a. har fokus på kontorets strategiske retning, synergi mellem kontorets opgaveområder, personaleledelse, motivation og udvikling.


Det er en fordel, hvis du har kendskab til og erfaring med:

  • ledelse af medarbejdere
  • ISO 27001, persondatabeskyttelsesforordningen eller tilsvarende i forhold til informationssikkerhed
  • udlændingeområdet
  • Statens IT-projektmodel samt model for porteføljestyring af it-systemer i Staten 

Din nye hverdag

Du skal arbejde i Kontoret for Kontrol og Forretningsudvikling. Kontoret er ansvarlig for styrelsens arbejde med procesoptimering og robotter, kontrol og sikkerhed, statistik og ledelsesinformation samt for digitalisering og informationssikkerhed.


I kontoret er vi cirka 25 engagerede medarbejdere og er organiseret med en kontorchef og fire teamkoordinatorer for henholdsvis statistikteamet, kontrol og sikkerhed, procesoptimering samt it- og informationssikkerhed.


Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Du vil blive ansat som chefkonsulent. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.


Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jørgen Kamp Knudsen på telefonnummer 35 30 81 10 eller mobil 21 72 12 75 eller på e-mail jrkn@us.dk.


Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT”, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.


Søg stillingen 

Stillingen søges hos Udlændingestyrelsen på dette link
Upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest onsdag den 23. januar 2019.


Vi forventer at holde samtaler i uge 4 og 5. Ved en eventuel 2. samtale forventes det, at du skal gennemføre en test eller præsentere en case.


Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.


Udlændingestyrelsens hoveddomicil ligger på Østerbro i København, men flyttes til Næstved, forventeligt den 1. april 2020.


Behandling af persondata 

Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf 


Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: udlændinge og integration. Ministeriet har omkring 1.200 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet, herunder Udlændingenævnets sekretariat, Flygtningenævnets sekretariat og Nationalt ID-center. 

Se alle stillingsopslag