Vil du arbejde med indsatser og organisering, der understøtter den sygepleje- og socialfaglige drift og udvikling af kerneopgaven til gavn for borgerne – så søg stilingen som leder af Sygepleje & Hjemmepleje i Odsherred Kommune. 


Odsherred Kommune har valgt at sammenlægge sygeplejen og hjemmeplejen i en samlet ny enhed. Formålet med sammenlægningen er at styrke ”det nære sundhedsvæsen” og det flerfaglige samarbejde for at sikre koordinerede borgerforløb med højest mulig kvalitet i indsatsen. Arbejdet med at opnå synergier er allerede i fuld gang; men som ny leder vil det være din opgave at implementere den nye organisation fuldt ud.


Udover traditionel hjemmesygepleje til ca. 700 borgere og personlig– og praktiskhjælp til ca. 1000 borgere tilbydes borgerne også virtuel sygepleje- og hjemmeplejebesøg. En større og større del af sygeplejens opgaver udføres fra kommunens i alt 5 sygeplejeklinikker. Du vil blive leder for 400 medarbejdere – 300 i hjemmeplejen og 100 i sygeplejen – og du kommer til at stå i spidsen for en ledergruppe på 7 teamledere.


Udover at være en erfaren leder med solid sundhedsfaglig baggrund, der kan samle afdelingen, forventer vi, at du både har indsigten, erfaringen og ikke mindst lysten og modet til at gå aktivt ind i den fremtidige økonomistyring for hele området. Det er samtidig forventningen, at du har fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor tillid er et bærende element.


Som leder af Sygepleje & Hjemmepleje indgår du i Center for Omsorg og Sundheds ledergruppe. Din rolle i centrets ledergruppe vil ud over at deltage i den samlede ledelse af centret være løbende at bidrage med aktuelle dagsordner for dine fagområder.


Du kan læse mere om Odsherred Kommune og sundhedsområdet på kommunens hjemmeside: http://www.odsherred.dk/ og du kan se uddybende jobprofil her, hvor krav og forventninger til den nye leder er beskrevet. Søg stillingen nedenfor.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er meget velkommen til at kontakte centerchef Rikke Kragh Iversen på telefon 5182 6306 eller chefkonsulent i Genitor Vibeke Rosenbeck på telefon 3148 4740.


Ansøgningsfristen er torsdag den 24. januar kl. 12.00. 


Om Odsherred 

Odsherred er et godt sted at bo, arbejde og besøge. Vi har et naturligt fællesskab med plads til forskellighed, spændende jobs, nye muligheder, virkelyst, nysgerrighed og modighed. Vi er stolte af vores natur, som sætter tankerne i bevægelse og inspirerer dem, der vil udvikle måden, vi lever, oplever, arbejder og driver virksomhed på. 

Vi har både parcelhuse til fornuftige priser, landejendomme med plads til hobbylandbrug og rig mulighed for at bo i et fællesskab med andre. 

Har du familien med, har vi skoler i dit nærområde, gode daginstitutioner, og så hjælper vi også gerne din partner med at søge job. Du er altid velkommen til at kontakte vores bosætningskonsulent. Se mere på https://vejentilodsherred.dk/ 

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag