Vil du være plejehjemsleder  på et af Aalborg Kommunes mest spændende og specialiserede plejehjem og tilmed Danmarks første nybyggede  Demenslandsby?  Kan du stå i  spidsen for mere end 100 medarbejdere, der dagligt leverer omsorg og pleje til  Tornhøjhavens 72 beboere?  

 

Tornhøjhaven

Tornhøjhaven er et af Aalborg Kommunes store specialiserede plejehjem og danner den daglige ramme for 72  beboere med demens og gerontopsykiatriske diagnoser. Plejehjemmet er forholdsvis  nyetableret og åbnet i 2018. Bygningerne er konstrueret og bygget til at skabe  de bedste rammer til et dagligt liv for en gruppe af de svageste grupper af  ældre, vi har i vores samfund.


Her arbejder mere end 100  dedikerede medarbejdere, der hver dag, med høj faglighed og med et stort ønske  om at gøre en forskel for beboerne, udfylder vigtige roller i beboernes liv.Opgaven og ansvaret 

Du får som plejehjemsleder her en  unik mulighed for at sætte ledelsesmæssigt aftryk på den udvikling,  plejehjemmet står overfor. Med Ældre- og Handicapforvaltningens mål og visioner  i ryggen, skal du skabe rammerne for, at medarbejdere i et tæt samarbejde med  både beboere og pårørende skaber en værdifuld hverdag for plejehjemmets 72  beboere.


Du skal stå i spidsen for en  proces, der på et fundament af sikker drift, skal udvikle en stærk fælles  vision og kultur, som igennem inddragelse og gennemsigtighed skaber følgeskab  og ejerskab.


Du skal som ansvarlig for medarbejderne  have et fokus på trivslen og på den faglige udvikling. Du skal sikre, at hele  organisationen hele tiden tilpasser sig de behov, beboerne har, og at der i  dagligdagen leveres ydelser af en høj kvalitet.


Du får det samlede ansvar forplejehjemmets drift, styring og udvikling, og du skal stå i spidsen for at  levere en tydelig, anerkendende og involverende ledelsesadfærd i din daglige praksis.


Du skal med et skarpt blik for  egen organisation kunne samarbejde både i egen forvaltning og på tværs af heleden  kommunale verden og ligeledes inddrage de mange eksterne interessenter, der  relevant kan tage del i udførelsen af Tornhøjhavens kerneydelse.Det skal du have med dig 

Som kommende plejehjemsleder skal du have erfaring med  demensområdet og have en god portion ledelseserfaring fra en politisk styret  virkelighed. Du skal besidde et helhedssyn og have interesse i at lede på tværs  i den kommunale virkelighed. Du har gode styringskompetencer og skal kunne  agere stabilt – også når bølgerne topper. Du er retningssættende, kommunikerer  tydeligt og klart og agerer grundlæggende ordentligt med stor ansvarlighed.


 

Se mere her 

Du kan få information om kommunen på www.aalborg.dk, og du kan se den uddybende job- og personprofil her (pdf).


Du kan søge stillingen nedenfor. Ansøgningsfristen er den 30. januar 2019.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag