Kan du sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og få ledige hurtigt i job?  

I jobcentret har vi ansvar for de arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år med faglært eller ufaglært baggrund. Vi arbejder målrettet med at få borgerne ud i virksomhederne. Vi afholder hvert år ca. 100.000 samtaler, hvor vi har fokus på borgernes jobsøgning og behov for opkvalificering, så de hurtigst muligt kommer i job. Vi har et tæt samarbejde med Københavns Erhvervshus for at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og job til vores ledige borgere.

Vi søger en dygtig, erfaren og engageret leder til at drifte vores indsats for ledige dagpengemodtagere i tæt samarbejde med den øvrige ledelse. Lederen skal i samarbejde med anden leder stå i spidsen for jobcentrets arbejde med opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer, som på vejen til job skal have en uddannelsesrettet indsats. Det er en central og prioriteret opgave i jobcentrets virksomhedsrettede indsats. Det vil derfor være en fordel, hvis vores nye leder har viden om og interesse for uddannelsesområdet.

Jobbet
Som afdelingschef skal du stå i spidsen for både job- og virksomhedskonsulenter og skabe gode resultater gennem en sikker drift og udvikling af kerneopgaven. Du skal være garant for høj, faglig kvalitet i samtaler og forløb med borgere og virksomheder.

For at lykkes med kerneopgaven er det en forudsætning, at du skaber en professionel arbejdskultur med fokus på god service til borgere og virksomheder. Du kan oversætte og implementere de politiske mål og beslutninger til daglig drift, så du og dine medarbejdere kommer i mål med de forventede resultater. Du skal også sikre en god medarbejdertrivsel og et lavt sygefravær i afdelingen. Herudover kan du kommunikere klart og tydeligt med medarbejdere, lederkollegaer, centralforvaltning og samarbejdspartnere som fx virksomheder, a-kasser og uddannelsesinstitutioner.  

Du indgår i centrets ledelsesgruppe, og et bredt kendskab til jobcentrets arbejdsopgaver er derfor positivt. Det er vigtigt, at du har evne og vilje til at påtage dig ledelsesmæssige opgaver over for centret som helhed. I ledergruppen tager vi fælles ansvar, men lægger også vægt på, at den enkelte leder tager ansvar for sin egen afdeling i forhold til afdelingens ansvarsområder. 

Vi forstiller os, at du som leder  

  • har en relevant uddannelsesbaggrund, så du kan arbejde både fagligt, strategisk og operationelt
  • har bred erfaring og resultater med virksomhedskontakt, gerne inden for beskæftigelsesområdet
  • har opdateret viden og erfaring indenfor uddannelsesområdet – ordinær uddannelse og kurser
  • mestrer det løsningsorienterede og konstruktive samarbejde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere
  • har gode relationelle kompetencer  
  • er effektiv og har en stor arbejdskapacitet i dagligdagen    
Arbejdspladsen du bliver en del af
Vi har et attraktivt arbejdsmiljø præget af høj faglighed og en uformel omgangstone, og vi lægger vægt på god trivsel i hverdagen. Du får mulighed for at sætte dit præg på opkvalificerings- og uddannelsesindsatsen i centret, som er helt central for resultatskabelsen. Du bliver en del af en stærk ledergruppe, hvor vi arbejder evidensbaseret, har høje, faglige ambitioner og er åbne for at tænke nyt.

Ansættelsesstedet er Gammel Køge Landevej i Valby.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. marts 2022 eller snarest derefter. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til relevant gældende overenskomst efter principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, kan du kontakte centerchef Jens Sibbersen på 2630 3705.

Søg via linket senest onsdag den 19. januar 2022
Vi afholder 1. ansættelsessamtale i uge 3 og 2. samtale i uge 4. Vi anvender personlighedstest i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne. Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt. Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

Ansøg